top of page

Dnia 26.10.2016r  w Szkole Podstawowej w Barczewie, w ramach doskonalenia zawodowego nauczycieli  odbyło się szkolenie dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestniczyli w nim nauczyciele klas 0-VI.Szkolenie składało się z dwóch części. Pierwsza to część teoretyczna w postaci wykładu na temat ogólnych zasad postępowania w nagłych przypadkach.. Druga natomiast to część praktyczna, podczas której wszyscy nauczyciele, pod czujnym  okiem organizatorów szkolenia, mieli możliwość praktycznej nauki udzielania pierwszej pomocy na tzw. „fantomach”. W ocenie nauczycieli szkolenie było bardzo owocne i kształcące.

12
11
10
9
8
7
6
5
3
4
2
1

Kurs  „Pedagogika  planu  daltońskiego”

  13 lutego 2016 r. nauczyciele naszej szkoły zainteresowani nową metodą pracy z dziećmi uczestniczyli w kursie pn. „Pedagogika planu daltońskiego – zindywidualizowane metody pracy z dzieckiem”. Zajęcia poprowadziła pani Anna Sowińska, konsultant edukacji daltońskiej.

Uczestnicy szkolenia zapoznani zostali z założeniami dotyczącymi samego systemu – pedagogiki planu daltońskiego, wywodzącej się z idei edukacyjnych Helen Parkhurst, a także przykładami praktycznych rozwiązań i sposobami jego wdrażania w codziennej pracy nauczyciela, w tym tworzenia prostych pomocy dydaktycznych.

Mamy nadzieję, że ta forma doskonalenia będzie bodźcem do ponownego spotkania, a zakupiona do szkolnej biblioteki literatura pozwoli nauczycielom na zgłębienie wiedzy z tego zakresu tematycznego.

 

Lider zespołu ds. doskonalenia nauczycieli

Anita Januszewska

WP_000893
WP_000890
WP_000889
WP_000888
WP_000881
WP_000879
WP_000872
bottom of page