top of page

Aktywna tablica
Realizacja programu w Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie w roku szkolnym 2021/ 2022

Cele naszego udziału w programie

 

     W roku szkolnym 2021/2022 nasz szkoła uczestniczy w rządowym programie ,, Aktywna Tablica’’. Głównym celem Programu jest umożliwienie wykorzystywania w procesie dydaktycznym nowoczesnych narzędzi i  pomocy dydaktycznych.

 

Podjęte działania w programie ,, Aktywna tablica’’
 

  W ramach udzielonego wsparcia finansowego zostały zakupione dla szkoły narzędzia do terapii psychoneurologicznej:

Bioffedback  ProComp 2, HEG Biofeedback - dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi , oraz uczniów z zaburzeniami uwagi i koncentracji ( w tym : ADHD –Attention Deficit Hyperactivity Disorder, ADD- Attention Deficit Disorder).

 

Został zakupiony  również  sprzęt AUDIO4LAB  oraz  pomoce dydaktyczne , które umożliwiają  prowadzenie zajęć Metodą  Warnkego- treningu  słuchowego , wzrokowego i motorycznego  u  uczniów z zaburzeniami procesów uczenia się, w tym z dysleksją, dyskalkulią, oraz u  uczniów z zaburzeniami przetwarzania słuchowego,  z problemami w lateralizacji.


 

1460x616.png
bottom of page