top of page

    
 
Szkolna Rada Rodziców na rok szkolny 2022/2023

przewodnicząca                          Urszula Śmiglak

z-ca                                             Marta Jabłońska-Plucińska

skarbnik                                     Piotr Gręda

sekretarz                                    Małgorzata Frydrych

członek                                       Katarzyna Lewandowska

członek                                       Anna Dobolska

członek                                       Sylwia Oleszczak

                     KOMISJA REWIZYJNA :

     Rada Rodziców na rok szkolny 2022/2023

        

Lp.      Klasa           Przewodniczący 

1          0 a                 Wrocławska Justyna

2          0 b                 Koczara Łukasz

3          0 c                 Oleszczak Sylwia

4          I a                  Stegnerska Agnieszka 

5          I b                  Frydrych Małgorzata

6          II a                 Śmiglak Urszula

7          II b                 Bączyk Anna

8          III a                Sawicka Kamila

9          III b                Lech Michał     

10        IV a                Śniadała Dorota       

11        IV b                Wilga Elżbieta Anna

12         V a                Gręda Piotr

13         V b                Pawlik Katarzyna   

14        VI b                Pośnik Anna

15        VI a                Piechowska Aleksandra 

16        VII a               Rutkowska Elżbieta

17        VII b               Dobolska Anna

18        VIII a              Jabłońska-Plucińska Marta

19        VIII b              Lewandowska Katarzyna 

20        VIII c              Borowska Monika

  

  

 

 

bottom of page