top of page

    
  
Szkolna Rada Rodziców na rok szkolny 2020/2021

 

Przewodniczący                    - Stanisław Hebda

Zastępca przewodniczącego  - Marta Jabłońska-Plucińska

Skarbnik                               - Kornela Żukowska

Sekretarz                              - Paulina Łysy

Członkowie:                             Katarzyna Lewandowska

                                               Jarosław Tabaka

                                               Wojciech Sulewski

                     KOMISJA REWIZYJNA :

Skamarska Marta     

Rutkowska Elżbieta    

Dobolska Anna

     Rada Rodziców na rok szkolny 2020/2021  

        

Lp.      Klasa           Przewodniczący 

1          0a                  Patyńska Izabela     

2          0b                  Sulewski Wojciech   

3          0c                  Koczara Łukasz   

4          I a                  Stankiewicz Małgorzata 

5          I b                  Mikulak Rafał     

6          II a                 Hruszka Justyna        

7          II b                 Krzysztoń Bożena  

8          III a                Milewicz Daniela

9          III b                Pawlik Katarzyna 

10        IV a                Piechowski Arkadiusz   

11        IV b               Jarosław Tabaka 

12        V a                 Rutkowska Elżbieta    

13        V b                 Dobolska Anna

14        VI a                Jabłońska-Plucińska Marta

15        VI b                Lewandowska Katarzyna 

16        VI c                Miętkiewicz Katarzyna

17        VII a/s            Żukowska  Kornela   

18        VII b               Skamarska Marta     

19        VII c               Pietraś Andrzej

20        VII d               Łysy Paulina      

21        VIII a              Hebda Stanisław      

22        VIII b              Stankiewicz Małgorzata  

23        VIII c              Wilga Elżbieta       

 

 

 

bottom of page