top of page

    
 
Szkolna Rada Rodziców na rok szkolny 2023/2024

przewodnicząca            Urszula Śmiglak

z-ca                        Joanna Mielczarek

skarbnik                    Piotr Gręda

sekretarz                   Małgorzata Frydrych

członek                     Justyna Rapa

członek                     Katarzyna Raczkowska

członek                     Sylwia Oleszczak

                     KOMISJA REWIZYJNA :

członek                     Michał Lech

członek                     Karolina Światłowska

członek                     Aleksandra Sajnach

     Rada Rodziców na rok szkolny 2023/2024

        

Lp.      Klasa           Przewodniczący/a 

1          0 a                Samorodna Kamila

2          0 b                Płucienniczak Beata

3          0 c                Oleszczak Sylwia

4          I a                Kocjan Daria

5          I b                Rapa Justyna

6          II a               Milczarek Joanna

7          II b               Frydrych Małgorzata

8          III a              Śmiglak Urszula

9          III b              Bączyk Anna  

10        IV a                Światłowska Karolina     

11        IV b                Lech Michał

12         V a                Żukowska Iwona

13         V b                Wilga Elżbieta Anna 

14        VI b                Raczkowska Katarzyna

15        VI a                Flont Izabela

16        VII a               Aleksandra Sajnach

17        VII b               Michalak Joanna

18        VIII a              Rutkowska Elżbieta

19        VIII b              Spychała Aleksandra

  

  

 

 

bottom of page