14.12.2021

ogłoszenie o zamówieniu
Dostawy
Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki w Szkole Podstawowej nr 1
im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

Przetarg prowadzony jest przez stronę:

 

https://miniportal.uzp.gov.pl/Postepowania/96e38f1d-815c-4d3c-9789-a5d964492f15

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie im. Feliksa Nowowiejskiego ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: samodzielny referent- umowa o pracę w wymiarze 3/4 etatu

Oświadczenie - pobierz

 

Samodzielny referent - pobierz