top of page

„Każdy inny, wszyscy równi”

Przedstawiamy opis projektu zrealizowanego w ramach programu Erasmus+ którego byliśmy uczestnikami w 2019 roku,

zachęcamy do zapoznania się z efektami jakie udało się nam wypracować.

42136575_1421758217926644_67732585034830

Problem

Zarówno w mediach jak i na portalach społecznościowych, coraz częściej rozpowszechniane są relacje z wydarzeń o podłożu rasistowskim czy ksenofobicznym. Częstotliwość takich zachowań rośnie. Przybierają one coraz bardziej agresywną i niebezpieczną formę. Coraz powszechniejsza jest także obojętna postawa obserwatorów na to zjawisko. W sieci, wśród komentarzy internautów, można znaleźć nawet słowa akceptacji dla tego typu zachowań. Są to problemy społeczne i polityczne, które nie były dla nas zrozumiałe. Zawiłości historyczne i ekonomiczne są dodatkową przeszkodą w zrozumieniu problemu. Szkoła, w której jako młodzież ucząca się spędzamy większość czasu, powinna być miejscem przyjaznym każdemu. Często jest jednak miejscem głupich komentarzy, miejscem, w którym przejawiają się wrogość i nietolerancja. Wiele zachowań rodzi się z niezrozumienia. Szkoła nie daje nam w tym temacie lekcji, nie udziela wskazówek jak radzić sobie z problemem. Jeśli temat jest już poruszany to zazwyczaj w postaci odgórnie narzuconej idei. Chcieliśmy spojrzeć na ten problem z naszej perspektywy a ponieważ wniosek przygotowała młodzież szkolna – problem nietolerancji nie był nam obcy.

 

Cel

Głównym celem naszego projektu było więc promowanie postawy otwartości i tolerancji wśród naszych rówieśników. Wierzymy, że przekaz skierowany od nas, a nie od dorosłych jest silniejszy i łatwiej dla naszych rówieśników przyswajalny, a treści przez nas promowane - łatwiej akceptowane. Środkiem do osiągnięcia tego celu było nakręcenie przez nas krótkich filmów informacyjnych - spotów i kampanii społecznych. Aby w naszych filmach osiągnąć prawdziwy przekaz, najpierw musieliśmy zrozumieć problem. Dlatego w pierwszej - empirycznej części naszej wymiany, podczas wielu działań opartych na edukacji pozaformalnej zebraliśmy doświadczenia i przemyślenia dotyczące odmienności, otwartości, tolerancji i empatii. Na podstawie wszystkich doświadczeń i przemyśleń, w drugiej części - twórczej, w czasie kreatywnych sesji napisaliśmy konspekty i nakręciliśmy filmy.

 

Wymiana

Głównym działaniem naszego projektu była wymiana młodzieży poprzedzona wizytą przygotowawczą. Wzięły w niej udział dwie grupy uczestników - po 20 osoby z Polski i Litwy w wieku 13-15 lat oraz 4 liderów. Wymiana odbyła się w Polsce - w Murzasichlu koło Zakopanego - w terminie od 21 do 28 września 2019 roku.

Przeprowadzone działania wymagało otwarcia się na wiele nowych metod pracy, opartych na metodach edukacji pozaformalnej, tak bardzo rzadko wykorzystywanych dzisiaj w szkole. Dzięki temu rozwinęliśmy wiele umiejętności miękkich. Zgromadziliśmy nowe doświadczenia, pogłębiliśmy swoją wiedzę o krajach partnerskich oraz wiedzę fotograficzno-filmową.

Efekty naszych symulacji, czyli nasze przemyślenia, idee warte rozpowszechniania kierujemy w postaci nakręconych filmików do naszych rówieśników. Zapraszamy także do zapoznania się z relacją fotograficzną.

Relacja fotograficzna

Relacja wideo

Plakat.jpg
bottom of page