top of page

Projekt

„Szyte na miarę wsparcie dla szkół i przedszkoli z powiatu olsztyńskiego”

współfinansowany przez

Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Od stycznia 2014 do końca czerwca 2015 w Starostwie Powiatowym prowadzony jest projekt „Szyte na miarę wsparcie dla szkół i przedszkoli z powiatu olsztyńskiego” w ramach którego wsparciem objętych zostanie 28 szkół i 5 przedszkoli z powiatu olsztyńskiego w tym i nasza szkoła. Celem projektu jest poprawa jakości funkcjonowania systemu doskonalenia nauczycieli i dyrektorów/wicedyrektorów spójnie z ich potrzebami.

          Nasza szkoła uczestniczy w czterech sieciach:

- Rola dyrektora w promocji i budowaniu wizerunku szkoły i przedszkola;

- Jak rozwijać twórcze myślenie uczniów;

- Praca z uczniem młodszym - jak skutecznie i efektywnie pracować w grupie sześciolatków i siedmiolatków;

- Jak wspierać dziecko w uczeniu matematyki?

bottom of page