top of page

     „Zaprogramuj przyszłość” to projekt, dzięki któremu blisko 20 000 uczniów klas 1-3 szkół podstawowych z niewielkich miejscowości nauczy się podstaw programowania i rozwinie umiejętności cyfrowe w praktyce.

Jest to inicjatywa Fundacji Orange i Stowarzyszenia Mistrzowie Kodowania. Organizacje prowadzą ją wspólnie w ramach 9 projektów regionalnych, które uzyskały dofinansowanie ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Zajęcia odbędą się w 222 szkołach publicznych w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, pomorskim, śląskim, warmińsko-mazurskim i zachodniopomorskim. 

Co chcemy osiągnąć? Nasze cele

  • Rozwój kompetencji cyfrowych poprzez aktywizację cyfrową nauczycieli, dzieci i edukatorów.

  • Rozwój wiedzy i umiejętności z zakresu programowania. Inspirowanie do twórczej pracy i nauki.

  • Zwiększenie świadomości nt. znaczenia kompetencji cyfrowych wśród kadry kierowniczej SP.

  • Zapewnienie  szkołom zaplecza technicznego umożliwiającego prowadzenie zajęć z programowania.

Zamierzone efekty

  • Wzrost kompetencji cyfrowych 1 200 nauczycieli, 19 136 dzieci oraz 450 edukatorów.

  • Zwiększenie świadomości na temat znaczenia kompetencji cyfrowych wśród kadry kierowniczej 222 szkół podstawowych z gmin wiejskich i wiejsko-miejskich.

  • Doposażenie ww. szkół w sprzęt umożliwiający prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

bottom of page