top of page

Rządowy program " Jestem miły i kulturalny"

Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. Profilaktyka agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy.

Od października do grudnia w naszej szkole realizujemy projekt "Jestem kulturalny i miły" w ramach pozyskanych środków przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie. Na realizację otrzymaliśmy 31 885 zł. W ramach tej kwoty: zostaną urządzone w budynku B kąciki: szachisty, omnibusa, ekspresji plastycznej, fotografa, wokalny, teatralny i doposażenie BRD.

Ponadto na 19 października o godz 17.00 w auli (przed zebraniami w klasach) zostało zaplanowane spotkanie rodziców klas IV-VI z prawnikiem p. Jerzym Soldanem specjalizującym się w sprawach nieletnich, na które zapraszam.

W listopadzie i grudniu przewidziane są warsztaty dla nauczycieli w zakresie zapobiegania niewłaściwym zachowaniom uczniów.

Pozostałe zadania to:

- Realizacja programu profilaktycznego "Mediacje i negocjacje", który został opracowany i zostanie wdrożony przez panie pedagog i psycholog oraz wychowawców klas IV-VI. Wychowawcy po warsztatach z pedagogiem i psychologiem będą wdrażać umiejętność zgodnego porozumiewania się w swoich klasach,

- Przeprowadzenie zajęć z klasami IV-VI z cyberprzemocy,

- Opracowanie przez klasy I-VI zasad zgodnego funkcjonowania w szkole i poza szkołą (tu również w zakresie zapobiegania cyberprzemocy),

- Opracowanie zasad kulturalnych i miłych zachowań wobec siebie i wszystkich dookoła,

- Opracowanie zasad zgodnego korzystania z kącików,

- Powołanie zespołu (uczeń, rodzic, nauczyciel,) który we współpracy z samorządem uczniowskim będzie monitorował realizację ustalonych zasad,

- Miejski Happening Mikołajkowy - "Miłe słowa dla każdego"

Projekt realizowany jest w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła" ogłoszonego w formie konkursu przez Wojewodę Warmińsko - Mazurskiego, a koordynowany przez Warmińsko - Mazurskie Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

bottom of page