top of page

Statut szkoły

         Statut szkoły to dokument dotyczący organizacji i funkcjonowania szkoły, określa       m.in. poziom wykształcenia, jaki szkoła zapewnia absolwentom, cele i zadania pracy dydaktyczno-wychowawczej, zakres kompetencji organów funkcjonujących w szkole, zadania nauczycieli oraz innych pracowników, a także prawa i obowiązki uczniów.

         Statut uchwala rada pedagogiczna.

 

 

 

 

 

 

Inne dokumenty szkoły

bottom of page