top of page
pobrane (2).jpg

Dokumenty wymagane przy zapisie dziecka do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2024/2025

Regulamin Rekrutacji do oddziału przedszkolnego
Regulamin Pracy Komisji
1. Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów
- oświadczenie dotyczące samotnego wychowywania dziecka ( załącznik nr 2 )
- oświadczenie rodzica / prawnego opiekuna o zatrudnieniu ( załącznik nr 3 )
- oświadczenie o czasie pobytu dziecka, o zgłoszeniu do rekrutacji dwojga lub więcej kandydatów, o uczęszczaniu rodzeństwa ( załącznik nr 4 )
- zaświadczenie potwierdzające składanie przez rodzica/ opiekuna prawnego rocznego PIT-u w Urzędzie Skarbowym według miejsca zamieszkania podatników w ostatnim dniu grudnia
- potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego (składamy w terminie 03-04.04. 2024)
bottom of page