top of page

Statut Stowarzyszenia Przyjaciół
Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie

 

            Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej na rzecz wspierania wszechstronnego rozwoju

dzieci i młodzieży. Dążenie do tego, ażeby uczniowie w procesie kształcenia

mogli korzystać z nowoczesnej bazy oraz wiedzy specjalistów z różnych dziedzin.

bottom of page