top of page

Learning STEMs from Curiosity

Logo.png

Projekt pod tytułem Learning STEMs from Curiosity realizowany był przez dwie organizacje – Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie i Gimnazjum Giedynima z Niemenczyna na Litwie. Opierał się on na idei STEM, więc również nasze podejście do opracowania jego założeń oparliśmy na tej koncepcji. Zgodnie z jej zasadami staraliśmy się myśleć problemowo i kreatywnie poszukiwać rozwiązań. Zidentyfikowaliśmy trzy główne problemy z jakimi borykały się obecnie nasze placówki i ich uczniowie:

 

1. Pierwszym problemem był popandemiczny spadek umiejętności społecznych wśród uczniów. Rozwiązaniem tego problemu było naszym zdaniem umożliwienie uczniom realizacji przedsięwzięcia ukierunkowanego na współpracę.

 

2. Drugim problemem jaki zauważyliśmy był spadek motywacji uczniów do nauki i aktywnego uczestnictwa w zajęciach pozaszkolnych. Odpowiedzią w tym przypadku miała być idea STEM, którą w kierunkach rozwoju szkoły posiadają obie nasze placówki. Pozwalała ona na odejście od tradycyjnego nauczania przedmiotów ścisłych na korzyść podejścia interdyscyplinarnego. Co jednak jeszcze ważniejsze, kładła duży nacisk na praktykę i rozwiązywanie faktycznych problemów. Dzięki temu, że pozwala ona na naukę poprzez doświadczenie, daje dużo swobody, stawia na praktykę a także umożliwia włączenie zdrowej rywalizacji w proces nauki, czy nawet na grywalizaję, jest doskonałym sposobem aby pobudzić kreatywność i ciekawość w uczniach a co za tym idzie zwiększyć ich motywację do nauki i poprawić aktywność pozaszkolną. Stąd też tytuł naszego projektu - Learning STEMs from Curiosity.

 

3. Trzeci problem wiązał się z szansami młodych ludzi na przyszłym rynku pracy i jego obecnymi wyzwaniami. W miarę cyfryzacji, automatyzacji i przekształcania się firm znalezienie kandydatów mających zarówno umiejętności techniczne, jak i miękkie, jest ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Rozwiązaniem tego problemu było szerokie wykorzystanie nowych technologii ICT w ramach naszego projektu oraz oparcie się o edukację pozaformalną.

 

Nasz projekt bezpośrednio odpowiadał więc na powyższe problemy a działania w nim zrealizowane realnie wpłynęły na poprawę sytuacji w naszych placówkach.

 

Głównym takim działaniem była dwustronna wymiana młodzieży. Wzięły w niej udział dwie grupy młodych ludzi w wieku od 13 do 15 lat, po 22 osoby z każdej strony - 20 uczestników oraz 2 liderów dla każdej ze stron. Odbyła się w terminie od 14 do 21 czerwca 2022 roku w miejscowości Murzasichle w regionie polskich Tatr. Obejmowała 8 dni działań w trakcie których szeroko korzystaliśmy z wielu metod edukacji pozaformalnej, takich jak:

 • gry i zabawy integracyjne,

 • rywalizacja drużynowa,

 • quiz wiedzy,

 • gry symulacyjne,

 • warsztaty artystyczne,

 • praca plastyczna,

 • sonda uliczna,

 • burze mózgów,

 • prezentacje i projekcje,

 • eksperymenty,

 • zadania fotograficzne i filmowe,

 • praca w grupach o zróżnicowanej liczebności i składzie,

 • praca indywidualna,

 • gry miejskie i terenowe,

 • dyskusje z moderatorem,

 • debaty oksfordzkie,

 • sesje kreatywne.

 

 

 

Poprzez realizację wymiany dążyliśmy do osiągnięcia głównego celu projektu poprzez zebranie doświadczeń "na własnej skórze" i na ich podstawie opracowaniu rezultatów, które następnie pozwoliły nam szerzyć ideę naszego projektu. Podczas wymiany rozwiązywaliśmy problemy i zadania w drużynach (czwórbój naukowy), zajęliśmy się zbieraniem, analizą, przetwarzaniem i prezentacją informacji a także realizowaliśmy się artystycznie. Podczas tych zadań skupiliśmy się na fascynującej stronie nauki i szerzeniu ciekawości poznawczej oraz idei STEM a także rozwijaliśmy umiejętności miękkie i społeczne jakie w trakcie współpracy można doskonalić. Wykorzystywaliśmy też muzykę, film, sport i fotografię co wynikało bezpośrednio z naszych zainteresowań.

 

Nasz projekt przyniósł kilka rezultatów, którymi dzieliliśmy się w szerszym gronie. Były one bezpośrednim wynikiem działań uczestników w trakcie wymiany. Rezultaty te skierowane są do różnych grup odbiorców, dlatego różnią się zarówno w formie jak i w rodzaju działań upowszechniających.

 

1. Zestaw scenariuszy lekcji

 

Przygotowaliśmy zestaw 10 scenariuszy lekcji opartych o ideę STEM. Rezultat ten skierowany jest do nauczycieli szkoły podstawowej. Scenariusze działać mają na dwóch poziomach. Pierwszy związany jest z edukacją z zakresu programu nauczania a drugi skupia się na rozwijaniu umiejętności miękkich i zdolności współpracy. Łącznie oba te poziomy pozwalają nauczycielom przedmiotowym i wychowawcom włączyć w swój proces nauczania nowe, ciekawe działania oparte o ideę STEM.

 

Pliki do pobrania (Scenariusze)


 

 

 

 

 

 

2. Wystawa fotograficzna – „Learning STEMs from Curiosity”

 

Podczas wszystkich działań w trakcie mobilności uczestnicy starali się uchwycić na zdjęciach to co najlepiej ich zdaniem oddawało ideę zawartą w tytule naszego projektu. Na koniec naszej wymiany, w ramach konkursu fotograficznego, wyłonione zostały zwycięskie prace.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Plakaty promujące ciekawość i motywujące do nauki

 

Przygotowaliśmy plakaty promujące ciekawość wobec świata i motywujące do nauki. Nasz przekaz zilustrowaliśmy fotografiami lub grafiką i wzmocniliśmy opracowanymi hasłami. Ze względu na swoją tematykę chcemy aby trafiły na tablice czy ściany w szkołach, nie tylko naszych, lub klasach i motywowały uczniów do działania.

 

 

 

 

Plakaty do pobrania:

 

4. Filmiki o charakterze popularno-naukowym.

 

Podczas spotkań ze społecznością lokalną staraliśmy się zebrać najczęstsze pytania nurtujące dzieci w edukacji początkowej czy naszych rówieśników. Następnie wybraliśmy najciekawsze z nich i przedstawiliśmy ich rozwiązania w formie krótkich klipów wideo. W celu zwiększenia atrakcyjności przygotowywanych materiałów, stworzyliśmy postać szalonego naukowca, który pełnił rolę gospodarza tych filmików. Celem tego rezultatu było zainteresowanie nauką zwłaszcza najmłodszych, stąd taka właśnie forma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zachęcamy do pobierania naszych rezultatów i dzielenia się nimi!

 

W ramach procesu wspierania świadomości rozwoju osobistego przygotowaliśmy też mini-podcast o naszych wrażeniach i doświadczeniach z realizacji projektu. Jest on dostępny w dwóch wersjach językowych – po polsku i po litewsku. Zachęcamy do posłuchania!

 

 

Pliki audio do odsłuchania (Folder Podcast; osobno LT i PL)

 

Podcasty w języku Polskim:

 

 

Podcasty w języku Litewskim:

 


 

 

 

Realizacja naszego projektu była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków Programu Erasmus+ Unii Europejskiej.

 

00:00 / 05:32
00:00 / 04:58
00:00 / 04:20
00:00 / 06:41
00:00 / 04:08
00:00 / 05:30
00:00 / 04:41
00:00 / 06:35
Erasmus.png
bottom of page