GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY

 

REGULAMIN

TURNIEJU PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT - TRÓJEK

1. ORGANIZATOR

Organizatorem turnieju jest Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.

2. CEL ORGANIZOWANIA TURNIEJU

a) popularyzacja piłki siatkowej wśród młodzieży,

b) aktywny wypoczynek,

c) dobra zabawa wszystkich uczestników turnieju,

d) krzewienie sportowej rywalizacji w duchu „fair play”,

e) wyłonienie najlepszych zespołów.

3. TERMIN I MIEJSCE ROZGRYWANIA TURNIEJU

Turniej odbędzie się 21 maja 2019 r. w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie.

4. ZASADY I WARUNKI UCZESTNICTWA

a) warunkiem udziału w turnieju jest dokonanie zgłoszenia do 14.05.2019 r.,

b) zgłoszenia można dokonywać w następujący sposób:

- telefonicznie – nr tel. 89 5148282 ,

- mailowo – sp1barczewo@wp.pl

- u organizatora- Anna Zientek 660698475

c) w turnieju mogą wziąć udział uczennice z rocznika 2007 i młodsze,

d) w skład drużyny wchodzą 3 zawodniczki + 1 rezerwowa,

e) drużyna powinna posiadać: swoją nazwę i wyznaczonego kapitana,

 f) zawodniczka może grać w barwach tylko jednej drużyny,

g) liczba drużyn jest ograniczona - max 3 drużyny z danej szkoły,

h) drużyny biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność.

5. SYSTEM ROZGRYWEK

a) system rozgrywania turnieju jest uzależniony od liczby zgłoszonych drużyn,

b) harmonogram i system rozgrywek zostanie przedstawiony uczestnikom w dniu turnieju.

6. PRZEPISY GRY

Spotkania będą rozgrywane zgodnie z przepisami gry w mini siatkówkę zatwierdzonymi przez PZPS.

7. SĘDZIOWIE

Mecze turnieju prowadzą sędziowie – nauczyciele wychowania fizycznego Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie,

8. NAGRODY

a) za zajęcia I, II i III miejsca zespoły otrzymają pamiątkowe puchary,

b) wyniki turnieju oraz fotoreportaż z przebiegu rozgrywek zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły i szkolnym FB,

c) wszystkie drużyny otrzymają okolicznościowe dyplomy.

9. UWAGI KOŃCOWE

a) organizator turnieju; - zapewnia warunki do przeprowadzenia rozgrywek, - nie ponosi odpowiedzialności za wypadki zaistniałe nie z jego winy, nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szatniach oraz hali.

b) drużyna ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody wyrządzone przez jej zawodników bądź osoby im towarzyszące,

c) zawodnicy oraz drużyny uczestniczące w rozgrywkach, obowiązani są do zapoznania się z regulaminem, przestrzegania jego postanowień i przestrzegania przepisów gry.

d) w przypadku zmiany regulaminu startujące drużyny zostaną o tym powiadomione.

e) w sprawach spornych nie objętych regulaminem decyzje podejmuje organizator turnieju.

Anna Zientek

SZKOLNA OLIMPIADA „ZDROWY  STYL  ŻYCIA”

 

       Podczas „Tygodnia Zdrowia”, 21 marca 2019 r., w Pierwszy Dzień Wiosny, odbyła się Olimpiada Prozdrowotna. Ma ona na celu zwrócenie szczególnej uwagi na problemy związany ze zdrowiem publicznym.

Tego dnia każda klasa brała udział (na swoim poziomie) w:

Ø  turnieju „Rambit” (konkurencje sportowe połączone z konkursem wiedzy o zdrowym stylu życia) klasy IV i V/ Turnieju Piłki Nożnej klasy VI i VII,

viber image 2019-03-22 , 18.26.47.jpg
viber image 2019-03-22 , 18.26.03.jpg
w konkursie na wykonanie zdrowej przekąski pod nazwą „Zdrowo, kolorowo i smacznie”,
viber image 2019-03-22 , 18.30.01.jpg
viber image 2019-03-22 , 18.30.52.jpg
prelekcji, podczas której Pani Barbara Kurdynowska przeprowadziła warsztaty
viber image 2019-03-22 , 18.32.57.jpg
z uczniami klas IV i V na temat „zdrowego kręgosłupa”. Uczniom klas VI i VII została przedstawiona prezentacja na temat „zdrowego odżywiania”, która została przygotowana i zaprezentowana przez Patryka Goworka z klasy VII B.

Wszystkie klasy z bardzo dużym zaangażowaniem podchodziły do wykonywania poszczególnych zadań konkursowych.

Jury w składzie: Rambit /Turniej Piłki Nożnej - p. Anna Zientek, p. Mateusz Lasecki / Daniel Szkutnik, Piotr Ferenz;

Konkurs „Zdrowo, kolorowo i smacznie” - p. Krystyna Chlewińska, p. Stanisław Hebda (przedstawiciel RR) po skrupulatnym zliczeniu punktów ze wszystkich konkurencji wyłoniło następujących laureatów:

  • Na poziomie klas IV zwyciężyła klasa IV a uzyskując łączną sumę 25 punktów.

  • Na poziomie klas V zwyciężyła klasa V a uzyskując łączną sumę 35 punktów.

  • Na poziomie klas VI zwyciężyła klasa VI a uzyskując łączną sumę 24 punktów.

  • Na poziomie klas VII zwyciężyła klasa VII c uzyskując łączną sumę 20,5 punktów.

 

Nagrody ufundowane przez Radę Rodziców zostały wręczone wszystkim klasom     22. 03.2019 r. podczas apelu, na którym uczniowie klasy VI C i VI B pod opieką p. Zofii Głowińskiej zaprezentowali swoim koleżankom i kolegom przedstawienie pt. „Sąd nad papierosem”.

Ponadto, uczniowie pod opieką wychowawców wykonali prezentacje nt. „Aktywności ruchowej”, „Zasad zdrowego odżywienia”, „Substancji psychoaktywnych”.

Szkolną Olimpiadę „ZDROWY STYL ŻYCIA” przygotował i sprawnie przeprowadził zespół nauczycieli: Anita Januszewska, Anna Zientek, Mateusz Lasecki, Zofia Głowińska, Daniel Szkutnik, Izabela Tereszko.

Cele Olimpiady:

  • ukazanie uczniowi zdrowia jako najwyższej wartości, jaką dysponuje,

  • przekazanie i utrwalanie zasad zdrowego stylu życia,

  • wdrażanie do zdrowego i racjonalnego odżywiania,

  • kształtowanie umiejętności organizacji czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności ruchowej,

  • zapoznanie z różnymi rodzajami zagrożeń zdrowia człowieka i sposobami ich eliminowania,

Wszystkie cele zostały osiągnięte.

 

 

Opracowała: Anna Zientek

Mistrzostwach Powiatu Olsztyńskiego w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt

W dniu 21.02.2019r. sześcioosobowa reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w Mistrzostwach Powiatu Olsztyńskiego w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt „2-ki siatkarskie”. W mistrzostwach wzięły udział następujące drużyny: SP nr 1 Barczewo, SP nr 3 Barczewo, SP Wrzesina, SP nr 1 Dobre Miasto i SP nr 3 Dobre Miasto. Rywalizacja była bardzo wyrównana, nasze dziewczęta zaprezentowały się z bardzo dobrej strony, minimalnie ulegając wymienionym drużynom. Mecze były zacięte o czym świadczy fakt tie-breków, w których przegraliśmy na przewagi. Turniej rozgrywany był systemem „każdy z każdym”. Ostatecznie uplasowaliśmy się na IV miejscu. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy Va , Vc i Vd:

- Maja Iwanowicz

- Lena Piątkowska

- Wiktoria Piórkowska

- Alina Pośnik

- Nikola Trzcińska

- Kornelia Skarżycka

 

Wyniki poszczególnych meczy przedstawiają się w następujący sposób:

SP1 BARCZEWO – SP1 DOBRE MIASTO 1:2

SP3 BARCZEWO – SP1 BARCZEWO 2:0

SP WRZESINA – SP1 BARZCEWO 1:2

SP 3 DOBRE MIASTO – SP 1 BARCZEWO1:2

 

Opracowała: Anna Zientek

Turnieju Piłki Siatkowej

       W dniu 16.01.2019r. 28 osobowa reprezentacja naszej szkoły, pod opieką Anny Zientek wzięła udział w Turnieju Piłki Siatkowej. Zawody rozgrywane były w „2-kach siatkarskich”, „3-kach siatkarskich” i „6-tach”. W turnieju wzięły udział następujące drużyny: SP nr 1 Barczewo, SP nr 33 Olsztyn, Gimnazjum nr 13 Olsztyn oraz gospodarz ZS w Barczewie. Rywalizacja była bardzo zacięta, nasi uczniowie zaprezentowali się z bardzo dobrej strony, co przełożyło się na wygraną w „3-kach” i „6-kach”. W „2-kach minimalnie ulegając wymienionym drużynom, niestety nie udało się awansować do ścisłego finału. Mecze „Dwójek” były zacięte, o czym świadczy fakt tie-breków, w których przegraliśmy na przewagi.

Ostatecznie wyniki turnieju:

„Szóstki”

I miejsce - SP nr 1 Barczewo ( Krystian Bartoszek, Norbert Błaszczyk, Błażej Karpiński, Paweł Liberda, Adam Sielawa, Nataniel Trąbiński).

II miejsce - ZS w Barczewie

III miejsce - Gimnazjum nr 13 Olsztyn

IV miejsce – ZS w Barczewie

„Trójki”

I miejsce - SP nr 1 w Barczewie (  Zuzanna Bachmura, Maja Czapiewska, Oliwia Prusik).

II miejsce - SP nr 33 Olsztyn

III miejsce - SP nr 1 Barczewo (Justyna Junko, Paulina Krawczonek, Kinga Łabuć).

IV miejsce – SP nr 1 Barczewo ( Dominika Brzozowska, Alicja Chojecka, Zuzanna Fyda).

„ Dwójki”

Maja Iwanowicz, Lena Piątkowska, Klaudia Pieczkowska, Kornelia Skarżycka, Nikola Borowska, Kamila Żywicka.

Pozostała część naszej reprezentacji, która brała udział w turnieju, ale nie uplasowała się na miejscach medalowych:

Liliana Zimnica, Wiktoria Stempkowska, Rozalia Nadolska, Aleksandra Mikołajczyk, Oliwia Przyborek, Oliwia Skarżycka, Zofia Woźniak.

 

 

                                                                                                      Opracowała: Anna Zientek

Tydzień zdrowego chlebka.

       W dniu dzisiejszym w naszej szkole rozpoczęliśmy „Tydzień Zdrowego Chlebka”.

Klasy 0-III uczestniczą w zajęciach bibliotecznych „Jak powstaje chleb” i jednocześnie degustują zdrową żywność, własnej produkcji.

Klasy IV- VIII, uczestniczyły w drugim śniadaniu, które obfitowało w zdrowe i smaczne jedzenie, składające się z własnych wypieków i przetworów konfiturowych. Następnie uczniowie będą uczestniczyć w lekcji nt. „zdrowego odżywiania”.

Akcja zorganizowana została przez zespół do spraw promocji zdrowia.

Życzymy dużo zdrowia i smacznego.

„Mleko + Owoce => Super Moce”


           Dnia 16 listopada 2018 roku drużyna naszej szkoły w składzie Kinga Łabuć Va, Magda Lewandowska IVb, Michał Sowa IIIb, Igor Rapa IIb i Oliwia Milewicz Ia uczestniczyła w Wojewódzkiej Olimpiadzie Edukacyjnej „Mleko + Owoce => Super Moce.” Jej organizatorami byli Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie i Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie. Celem imprezy było propagowanie zdrowego stylu odżywiania się, popularyzacja programu „Program dla szkół” i promowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania czasu przez uczniów z klas I-V. Wśród wielu konkurencji było między innymi „Piramida super mocy” zbudowanie jak najwyższej piramidy z dostępnych owoców i warzyw, „ Zdrowy omnibus”, ”Układamy super moc”, rozpoznanie owoców i warzyw po ich wyglądzie lub smaku, i „Super mocarz” - konkurencja wiedzy o produktach „Programu dla szkół”. Nasza drużyna dzielnie walczyła do końca. Ostatecznie wśród 15 drużyn uczestniczących w imprezie zajęliśmy wysokie VI miejsce. Wszyscy zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami za uczestnictwo.

Opiekunką drużyny SP1 była pani Anna Zientek.

Gratulujemy!!!

                                                                                                                                                  Opr. Anna Zientek

    Turniej trojek siatkarskich 

     

        W dniu 20.11.2018r. ośmioosobowa  reprezentacja naszej szkoły wzięła udział w Mistrzostwach Powiatu Olsztyńskiego w Mini Piłce Siatkowej Dziewcząt „3-ki siatkarskie”. W mistrzostwach wzięły udział następujące drużyny: SP nr 1 Barczewo, SP nr 3 Barczewo, SP Jonkowo, SP nr 1 Dobre Miasto. Rywalizacja była bardzo wyrównana, nasze dziewczęta zaprezentowały się z bardzo dobrej strony, minimalnie ulegając wymienionym drużynom. Mecze były zacięte o czym świadczy fakt tie-breków w których przegraliśmy na przewagi. Ostatecznie uplasowaliśmy się na IV miejscu. Naszą szkołę reprezentowały uczennice klasy Va i VIa:

- Czapiewska Maja

- Prusik Oliwia

- Brzozowska Dominika

- Chojecka Alicja

- Krawczonek Paulina

- Łabuć Kinga

- Junko Justyna

- Fyda Zuzanna

 

Wyniki poszczególnych meczy przedstawiają się w następujący sposób:

SP1 BARCZEWO – SP1 DOBRE MIASTO 1:2

SP3 BARCZEWO – SP1 BARCZEWO 2:0

SP JONKOWO – SP1 BARZCEWO 2:1

siatkó-wka.jpg

           18 grudnia 2015 r. Szkoła Podstawowa nr 1 im Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie otrzymała Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie. Certyfikat został przyznany przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie. Certyfikat jest potwierdzeniem, że szkołą pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie. Dotychczas wyróżnieniem tym mogą poszczycić się 142 szkoły w Polsce. Wśród nich nasza.

Szkoła Podstawowa nr 1 w Barczewie po raz pierwszy otrzymała Krajowy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie w 2008 roku. Pracę w zakresie szeroko pojętej promocji zdrowia prowadzimy ustawicznie.

Zapewniamy bezpieczny i przyjazny klimat szkoły sprzyjający zdrowiu. Wspieramy uczniów w ich rozwoju fizycznym i emocjonalnym, tak, aby mieli poczucie osiągnięcia sukcesu. Szkoła prowadzi edukację zdrowotną na różnych płaszczyznach, począwszy od bezpieczeństwa, po dbałość o prawidłowy rozwój fizyczny, higienę oraz zdrowy tryb życia w tym odżywianie.

W naszej szkole powstało Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego z placem manewrowym do doskonalenia jazdy na rowerze. Wszyscy uczniowie objęci są zajęciami edukacyjnymi z zakresu przygotowania do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym. Dzięki tej inicjatywie uczniowie uczą się jak dbać o swoje zdrowie i życie w drodze do i ze szkoły. Organizujemy rajdy rowerowe, Powiatowy Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, festyny z pokazami ratownictwa i pierwszej pomocy przedmedycznej, szkolimy w tym zakresie uczniów, ale również nauczycieli i rodziców.

Budujemy przyjazną atmosferę i jesteśmy otwarci na dialog oraz wysłuchiwanie potrzeb całej społeczności szkolnej. Sprzyja temu uczestnictwo w programie „Szkoła współpracy”, w ramach którego uczniowie, rodzice i nauczyciele mają możliwość  przedstawiania swoich oczekiwań podczas wspólnych debat, podejmują działania na rzecz szkoły, których celem jest integracja. Przykładem tych działań jest tworzenie placu zabaw, w tym wspólne prace przygotowawcze, organizacja uroczystości i imprez szkolnych, prace na rzecz szkoły jak utworzenie Lapidarium, przyjaznych pokoi i miejsc zabaw oraz relaksu.

Budowaniu przyjaznej atmosfery sprzyja realizacja tradycji muzycznych związanych z Feliksem Nowowiejskim- patronem szkoły, kompozytorem "Roty" . Umożliwiamy uczniom rozwój muzyczny i wspieramy ich pasje w tym zakresie poprzez organizację zajęć wokalnych, konkurs piosenki dziecięcej i młodzieżowej o zasięgu gminnym, popisy gry na instrumentach. Jesteśmy współorganizatorami Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. Feliksa Nowowiejskiego.

Nasi uczniowie realizują się również sportowo i na tej niwie osiągają sukcesy o zasięgu wojewódzkim i powiatowym. W szkole realizujemy programy zachęcające uczniów do aktywności fizycznej min. poprzez program Mały Mistrz w klasach pierwszych, którego celem jest współpraca pomiędzy nauczycielami edukacji wczesnoszkolnej i nauczycielami wychowania fizycznego i wspólne prowadzenie zajęć.

Mamy nowocześnie urządzoną kuchnię, która przygotowuje zdrowe, smaczne i odpowiednio zbilansowane obiady, zgodnie z najnowszymi wymogami Sanepidu. Panie kucharki uczestniczą w kursach i szkoleniach dotyczących zdrowego żywienia dzieci i młodzieży oraz wdrażają korzystne zmiany. 40% dzieci korzysta z obiadów nieodpłatnie. Ustawicznie modernizujemy i doposażamy szkołę w nowoczesny sprzęt informatyczny. Tworzymy miejsca do relaksu i aktywnego wypoczynku. W swoich działaniach podejmujemy starania, by dążyć do spełnienia wszystkich wymagań w obszarze pięciu standardów Szkoły Promującej Zdrowie.

 

                                                                                             Jolanta Pastuszenko

 

certyfikat
certyfikat
press to zoom
wręczenie
wręczenie
press to zoom
wiceminister
wiceminister
press to zoom
1/1

     30 listopada 2015 r. w Orzyszu odbyła się Wojewódzka Konferencja Szkół Promujących Zdrowie. Naszą szkołę reprezentowały: Dyrektor p. Jolanta Pastuszenko, koordynator ds. bezpieczeństwa i promocji zdrowia Marta Sadowska oraz Anna Jakończuk i Anita Januszewska.

W pierwszej części konferencji  prezentowały swój dorobek szkoły z województwa warmińsko- mazurskiego, którym w tym roku przyznano Krajowy Certyfikat SzPZ. Były to: Szkoła Podstawowa im. mjr Henryka Sucharskiego w Orzyszu, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Szczytnie oraz nasza szkoła - Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie.

W drugiej części ww. placówki wspólnie poprowadziły warsztaty i konsultacje na temat planowania oraz procedur związanych z przeprowadzeniem i przygotowaniem wniosku dla szkół obecnie przygotowujących się do jego złożenia.

Koordynator ds. bezpieczeństwa i promocji zdrowia

Marta Sadowska

W dniu 10.12.2014 roku, w Olsztynie, w Gimnazjum nr 3 odbył się I Turniej Mikołajkowy Minisiatkówki o Puchar Dyrektora Szkoły.

 

W turnieju udział brali uczniowie z klas VI (rocznik 2002 i młodsi). Dziewczęta w zespołach trzyosobowych (9 zespołów), a chłopcy dwuosobowych (8 zespołów).

 

Naszą szkołę reprezentowało siedem zespołów, 3 dziewcząt i 4 chłopców.

Dziewczęta:

I zespół: Pola Kraucka, Maja Wysocka, Martyna Skalska,

II zespół: Maria Rybicka, Wiktoria Kalbarczyk, Nela Adamczyk,

III zespół: Paulina Loewnau, Wiktoria Posio, Lena Kuklis.

Chłopcy:

I zespół: Kacper Żarejko, Damian Ćwiek,

II zespół: Tymoteusz Domalewski, Wiktor Rak,

III zespół: Maciej Bonus, Sebastian Bazylewicz,

IV zespół : Aleksander Rybak, Krysitian Bartoszek,

z nauczycielem wychowania fizycznego Anną Zientek.

 

Turniej rozgrywany był w 2 grupach dziewcząt i 2 grupach chłopców, systemem „każdy z każdym”, do 2 wygranych setów,do 25pkt.

 

Dziewczęta:

Z pierwszej grupy awansowały SP Barczewo (1) i SP nr 30 Olsztyn.

Z drugiej grupy awansowały SP Barczewo (2) i Kurian Volley Olsztyn.

W I meczu półfinałowym reprezentacja SP Barczewo (1) uległa Kurian Volley.

W II meczu półfinałowym reprezentacja SP Barczewo (2) uległa SP nr 30.

Mecz o 3 miejsce rozegrany został pomiędzy SP Barczewo (1) a SP Barczewo (2). Zwycięsto w tym meczu odniosła reprezentacja SP Barczewo (1).

Mecz finałowy rozegrany został pomiędzy SP nr 30 a Kurian Volley z Olsztyna.|Zwyciestwo w tym meczu odniosła drużyna SP nr 30.

 

Chłopcy:

Z pierwszej grupy awansowały SP Barczewo (3) i SP Barczewo (2)

Z drugiej grupy awansowały UKS „Atak” i SP Barczewo (1)

W I meczu półfinałowym reprezentacja SP Barczewo (1) wygrała z SP Barczewo (3).

W II meczu półfinałowym reprezentacja SP Barczewo (2) uległa UKS „Atak”.

Mecz o 3 miejsce rozegrany został pomiędzy SP Barczewo (3) a SP Barczewo (2). Zwycięsto w tym meczu odniosła reprezentacja SP Barczewo (3).

Mecz finałowy rozegrany został pomiędzy SP Barczewo (1) a UKS „Atak” z Olsztyna. Niestety zwyciestwo w tym meczu odniósł UKS „Atak”.

Uczniów przygotowała Anna Zientek i Joanna Bonus.

 

Klasyfikacja końcowa:

Wyniki dziewcząt: Wyniki chłopców:

I miejsce SP nr 30 Olsztyn I miejsce UKS „Atak” Olsztyn

II miejsce Kurian Volley Olsztyn II miejsce SP nr 1 Barczewo (1)

III miejsce SP nr 1 Barczewo (1) III miejsce SP nr 1 Barczewo (3)

IV miejsce SP nr 1 Barczewo (2) IV miejsce SP nr 1 Barczewo (2)

 

Statuetkę najlepszej atakującej otrzymała Pola Kracucka.

Statuatkę najlepiej rozgrywającego otrzymał Damian Ćwiek.

Wszyscy zawodnicy z miejsc I-III otrzymały medale, a drużyny puchar.


 

Opracowała: Anna Zientek

spz1.jpg
spz1.jpg

press to zoom
spz2.jpg
spz2.jpg

press to zoom
spz9.jpg
spz9.jpg

press to zoom
spz1.jpg
spz1.jpg

press to zoom
1/9
q1.jpg
q1.jpg

press to zoom
q2.jpg
q2.jpg

press to zoom
q21.jpg
q21.jpg

press to zoom
q1.jpg
q1.jpg

press to zoom
1/21

Szkolny zespół ds. promocji zdrowia

Pielęgniarka szkolna – Wiesława Morawska

Przedstawiciele Rodziców:

- Ilona Kostrubska

- Anna Gulbińska

- Joanna Bonus

Przedstawiciele uczniów:

- Budzeńska Paulina

- Kujawa Julia

- Maciejewska Julia

- Patrycja Skórecka

- Weronika Grabowska

 

Nasza szkoła od wielu już lat promuje zasady zdrowego stylu życia i podejmuje liczne działania z zakresu edukacji zdrowotnej prowadzone w ramach zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych. Edukacja zdrowotna stanowi ważny element programu nauczania i wychowania szkoły. Mamy świetny program profilaktyczny, uczestniczymy w wielu programach, projektach i kampaniach promujących zdrowy styl życia. Działania te pozwoliły nam na wstąpienie do sieci szkół promujących zdrowie.

W 2003 r. otrzymaliśmy Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie z rąk Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty. W 2008 r. w uznaniu dla systemowych działań naszej szkoły, zgodnych z koncepcją szkół promujących zdrowie otrzymaliśmy Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie, który przyznawany jest szkołom na okres 5 lat. Czas ten bardzo szybko upłynął i w bieżącym roku szkolnym podejmujemy starania o ponowne nadanie naszej szkole Certyfikatu Krajowego.

 

Szkolny Zespół Promocji Zdrowia

 Koordynator - Marta Sadowska

 

Zespół nauczycieli:

1. Elżbieta Bilkiewicz

2. Zofia Głowińska

3. Jerzy Gugołek

4. Anna Jakończuk

5. Anita Januszewska

6. Julita Kacprowicz

7. Janusz Koc

8. Bogumiła Lisowska

9. Alicja Marzewska

10. Jolanta Niedźwiecka

11. Barbara Psalke

12. Marta Sadowska

13. Natalia Szymczak

14. Izabela Tereszko

15. Anna Zientek

16. Anna Żbikowska

Pielęgniarka szkolna:

Wiesława Morawska

Uczniowie:

Budzeńska Paulina

Kujawa Julia

Magierska Iga

Kajetaniak Wiktoria

Plawgo Kajetan

Jóźwiak Julia

Maciejewska Julia

Frąckiewicz Kornelia

Rodzice:

Joanna Bonus

Anna Gulbińska

Ilona Kostrubska

Kinga Sidorczuk

 

Warsztaty „Szkoła Dla Rodziców i Wychowawców.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły?” są rekomendowane przez Ministerstwo Edukacji, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie. Są realizowane w całej Polsce od ponad 15 lat. Warsztaty są skuteczne - w badaniach ogólnopolskich 96% rodziców po 6 m-cach od zakończenia zajęć mówiło, że warsztaty znacząco pomogły im w relacjach z dziećmi, a około 60% wskazywało na korzyści w relacjach ze swoimi partnerami życiowymi.

Główne tematy poruszane podczas zajęć:

 

 Jak zachęcać dziecko do współpracy?

 

 Jak radzić sobie ze złością i zapobiegać „wybuchowi wulkanu” w relacjach z dzieckiem? Jak skutecznie rozwiązywać konflikty?

 

 Jak być konsekwentnym i stanowczym z pożytkiem dla dziecka? 

 

 Jak zachęcać dziecko do samodzielności?

 

 Jak skutecznie wspierać dzieci i budować w nich adekwatne poczucie wartości i wiarę w siebie? 

 

Prowadząca warsztaty Marta Urban-Burdalska jest psychologiem, trenerem warsztatu umiejętności społecznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i certyfikowanym realizatorem programu „Szkoła Dla Rodziców i Wychowawców”, z wieloletnim doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów grupowych dla różnych grup odbiorców. 

 

Warsztaty będą odbywały się 1 x tydzień we wtorki, w godz. 15.30-18.30. 

Pierwsze spotkanie odbędzie się we wtorek, 3 marca 2015 r. o godz. 15.30 w Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Wojska Polskiego 36 w Barczewie  (zbiórka przy sekretariacie).

 

Uwaga! Konieczne wcześniejsze zapisy! Wszystkich zainteresowanych udziałem lub zdobyciem bliższych informacji prosimy o jak najszybszy kontakt z prowadzącą grupę – psychologiem mgr Martą Urban-Burdalską,

e-mail:martaburdalska@gmail.com lub z Sekretariatem Szkoły

tel. (89) 5148282. 

Jest możliwość wcześniejszej konsultacji z prowadzącą zajęcia w każdy wtorek lutego od 15.30 do 18.30  (gabinet Pedagoga Szkolnego).

 

Udział w spotkaniach jest bezpłatny.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY !

 

 

MISTRZOSTWA REJONU

W  MINI PIŁCE SIATKOWEJ „4” WM SZS

W dniu 08.12.2014 roku, w Olsztynie, w Szkole Podstawowej nr 30 odbył się Turniej Mini Piłki Siatkowej Czwórek o Mistrzostwo Rejonu I. Był to drugi etap Mistrzostw WM SZS, do którego zakwalifikowały się po dwie drużyny z Mistrzostw Powiatu.

 

Po uzyskaniu awansu, naszą szkołę reprezentowały dwa zespoły. Dziewczęta: Pola Kraucka, Lena Kuklis, Martyna Skalska, Maja Wysocka, Maria Rybicka, Wiktoria Kalbarczyk, Nela Adamczyk, Paulina Loewnau, Wiktoria Posio. Chłopcy: Kacper Żarejko, Bartosz Sarwa, Damian Ćwiek, Tymoteusz Domalewski, Wiktor Rak, Maciej Bonus, Dawid Gorczyca, Kacper Moszczyński, Kacper Dowgielewicz wraz z nauczycielami wychowania fizycznego Anną Zientek i Joanna Bonus.

 

Dziewczęta:

W meczu półfinałowym reprezentacja SP Barczewo uległa gospodarzom turnieju SP nr 30 z Olsztyna.

Mecz o 3 miejsce rozegrany został pomiędzy SP Barczewo a SP nr 6 z Olsztyna. Zwycięsto w tym meczu odniosła nasza reprezentacja.

 

Chłopcy: 

W meczu półfinałowym reprezentacja SP Barczewo pokonała gospodarzy turnieju SP nr 30 z Olsztyna.

Mecz finałowy rozegrany został pomiędzy SP Barczewo a SP nr 19 z Olsztyna. Niestety zwyciestwo w tym meczu odniosła SP nr 19.

 

Uczniów przygotowała Anna Zientek.

Wyniki dziewcząt:                                                                  Wyniki chłopców:

I miejsce SP nr 1 Dobre Miasto                                               I miejsce SP nr 19 Olsztyn

II miejsce SP nr 30 Olsztyn                                                    II miejsce SP nr 1 Barczewo

III miejsce SP nr 1 Barczewo                                                 III miejsce SP Tuławki

IV miejsce SP nr 6 Olsztyn                                                     IV miejsce SP nr 30 Olsztyn

 

Wszystkie drużyny otrzymały puchary i dyplomy.

 

 

Opracowała: Anna Zientek

 

XXIII REJONOWA OLIMPIADA

PROMOCJI ZDROWEGO STYLU ŻYCIA

W dniu 12.12.2014 roku, w Zespole Szkół Gastronomiczno-Spożywczych w Olsztynie odbyła się XXIII Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK.

 

Naszą szkołę reprezentowały Paulina Budzeńska Vc i Julia Kujawa Vc wraz z nauczycielem wychowania fizycznego Anną Zientek.

Olimiada rozgrywana była dla szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.

 

Do olimpiady zgłosiło się 10 szkół podstawowych, 11 gimnazjów, 8 szkół ponadgimnazjalnych z całego rejonu,każda szkoła mogła wystawić dwóch reprezentantów.

 

Nasze uczennice były najmłodszymi uczestniczkami i uplasowały się w drugiej dziesiątce. Z pewnością ich przyszłoroczny start przyniesie lepszy rezultat.

 

 

Opracowała: Anna Zientek

TURNIEJ MINISIATKÓWKI

W OLSZTYNIE