top of page

Projekt - „Nowoczesne nauki przyrodnicze w nowoczesnej szkole”

Drodzy Uczniowie i Rodzice!

Wspólnie z Fundacją Animowania Rozwoju i Aktywności w Olsztynie, serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Nowoczesne nauki przyrodnicze w nowoczesnej szkole”, nr RPWM.02.02.01‑28‑0102/17, który jest realizowany w naszej szkole.

W ramach projektu:

  • Uczniowie klas IV-VIII będą mogli wziąć udział w dodatkowych zajęciach plastyki komputerowej 3D;

  • Rodzice i Opiekunowie dowiedzą się jak wspomagać edukację i rozwój swoich dzieci oraz będą aktywnie uczestniczyć w edukacji dziecka i życiu szkoły.

Zajęcia będą prowadzone z wykorzystaniem zakupionego w ramach projektu nowego wyposażenia, m.in. tabletów, laptopów, projektorów multimedialnych, tablic interaktywnych oraz drukarki 3D. Dodatkowo, w szkole powstanie sieć szkieletowa, a pracownie matematyczne i przyrodnicze wzbogacą się o mnóstwo nowych pomocy dydaktycznych.

Rekrutacja do projektu trwa od 23 września do 29 września 2019 roku, a zajęcia rozpoczną się w październiku 2019 roku. Zgłoszenia dokonywane są w formie elektronicznej. Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.faria.pl.

Zapraszamy!

Search By Tags
bottom of page