top of page

„BEZPIECZNE DZIECKO”

Program edukacyjny pn.; „BEZPIECZNE DZIECKO” w naszej szkole.

Drodzy Rodzice, Opiekunowie !

Przy obecnym stanie zagrożenia które przynosi dzisiejsze życie, podejmujemy w szkole różne formy popularyzacji bezpieczeństwa, jedną z nich jest program edukacyjny BEZPIECZNE DZIECKO. Przedstawione w niniejszym opracowaniu sytuacje związane z bezpieczeństwem dzieci mają miejsce coraz częściej, a nieświadomość skutków powoduje tragedie rodzinne.

Książeczko -kolorowankę, którą rozpowszechnia Krajowe Biuro Popularyzacji Bezpieczeństwa i Promocji Zdrowia. Pozyskaliśmy dla naszych dzieci dzięki wsparciu finansowemu GKRPA w Barczewie i p. Stanisława Mruka przedstawiciela w/w firmy.

KSIĄŻECZKO - KOLOROWANKA JEST ROZPOWSZECHNIONA WŚRÓD UCZNIÓW KLAS I-III. Wraz z nauczycielami uczniowie omawiają zawarte tam scenki z zagrożeniami.

Prosimy rodziców i opiekunów o włączenie się we wspólne realizowanie powyższego programu i omawianie opisanych sytuacji z dziećmi w domu.

b1.jpg

Search By Tags
bottom of page