top of page

Z wizytą na poczcie- IIIb


Uczniowie klasy IIIb wysyłają na poczcie kartki dedykowane z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.

Uczniowie klasy 3b piszą na kartkach życzenia dla rodziców z okazji Święta Odzyskania Niepodległości


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Search By Tags
bottom of page