top of page

WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO🚦„Bezpieczni w drodze do szkoły”🚦

W konkursie wzięli udział uczniowie zerówki, klas pierwszych, drugich i trzecich i czwartych. Prace plastyczne wykonane były różnymi technikami, w większości z nich zastosowano technikę łączoną. Przedstawiając swoją bezpieczną drogę do szkoły, dzieci uwzględniły znaki drogowe, sygnalizatory świetlne, odblaskowe ubranie

prawidłowe przejście przez ulicę. Ciężko było wybrać najlepsze prace dlatego wyniki konkursu przedstawiają się następująco: I miejsce: Dominika Orłowskiego 4a, Olek Fyda 2b, Arek Zwolan 2b, Magdalena Rucińska 4a, Michalina Lech 2a, Zosia Markiewicz 2b, Zuzanna Krzysztoń 2b, Gabryś Kurach 4a, Szymon Krasiński 2b, Zosia Ławicka 2b.

Gratulujemy laureatom oraz dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu. Każda praca jest piękna i estetycznie wykonana. Na zwycięzców konkursu czekają w szkole dyplomy i nagrody rzeczowe.


Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Search By Tags
bottom of page