top of page

SZKOLNA OLIMPIADA„ZDROWY STYL ŻYCIA”

Dnia 21 marca 2023 r., odbyła się Olimpiada Prozdrowotna. Ma ona na celu zwrócenie szczególnej uwagi na problemy związane ze zdrowiem publicznym.

Tego dnia klasy IV - VIII brały udział (na swoim poziomie) w:

 • Etap sportowy - turnieju „Rambit” (konkurencje sportowe połączone z konkursem wiedzy o zdrowym stylu życia).


 • Etapu edukacyjnego – zbilansowana dieta i kontrolowanie wagi. • Etapie zdrowotnym – konkurs „Zdrowo, smacznie, kolorowo”.Wszystkie klasy z bardzo dużym zaangażowaniem podchodziły do wykonywania poszczególnych zadań konkursowych.

Jury w składzie: Jerzy Gugołek, Daniel Szkutnik, Adam Zmyślony, Izabela Tereszko i Gabriela Markowicz po skrupulatnym zliczeniu punktów ze wszystkich konkurencji wyłoniło następujących laureatów:

 • Na poziomie klas IV zwyciężyła klasa IV b uzyskując łączną sumę 24 punktów.

 • Na poziomie klas V zwyciężyła klasa V b uzyskując łączną sumę 23 punktów.

 • Na poziomie klas VI zwyciężyła klasa VI a uzyskując łączną sumę 20 punktów.

 • Na poziomie klas VII zwyciężyła klasa VII a uzyskując łączną sumę 27 punktów.

 • Na poziomie klas VIII zwyciężyła klasa VIII c uzyskując łączną sumę 28,5 punktu.

Wszystkie klasy otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców!!!


Szkolną Olimpiadę „ZDROWY STYL ŻYCIA” przygotował i sprawnie przeprowadził zespół nauczycieli: Jerzy Gugołek, Daniel Szkutnik, Adam Zmyślony, Anna Zientek

Cele Olimpiady:

 • Promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego trybu życia.

 • Podkreślenie roli aktywności ruchowej w życiu codziennym.

 • Wzbogacenie wiedzy o zdrowym trybie życia.

 • Stworzenie atmosfery wspólnej zabawy.


Wszystkie cele zostały osiągnięte.

Opracowała: Anna Zientek

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Search By Tags
bottom of page