top of page

SZKOLNA OLIMPIADA„ZDROWY STYL ŻYCIA”

Dnia 17 marca 2022 r., odbyła się Olimpiada Prozdrowotna. Ma ona na celu zwrócenie szczególnej uwagi na problemy związane ze zdrowiem publicznym.

Tego dnia klasy IV - VII brały udział (na swoim poziomie) w:

 • turnieju „Rambit” (konkurencje sportowe połączone z konkursem wiedzy o zdrowym stylu życia), • Etapu edukacyjnego – Otyłość, racjonalne odżywianie i kontrolowanie wagi. Uczniom klas IV – VIII została przedstawiona również prezentacja na temat „Zdrowego stylu życia”, która została przygotowana przez Marcela Kwiatos z klasy VII A.

 • Klasy VIII rywalizowały w meczu piłki siatkowej – uczniowie V nauczyciele.
Wszystkie klasy z bardzo dużym zaangażowaniem podchodziły do wykonywania poszczególnych zadań konkursowych.

Jury w składzie: Anna Zientek, Daniel Szkutnik, Adam Zmyślony po skrupulatnym zliczeniu punktów ze wszystkich konkurencji wyłoniło następujących laureatów:

 • Na poziomie klas IV zwyciężyła klasa IV b uzyskując łączną sumę 22 punktów.

 • Na poziomie klas V zwyciężyła klasa V a uzyskując łączną sumę 20 punktów.

 • Na poziomie klas VI zwyciężyła klasa VI a uzyskując łączną sumę 19 punktów.

 • Na poziomie klas VII zwyciężyła klasa VII a uzyskując łączną sumę 19 punktów.

Wszystkie klasy otrzymały dyplomy!!!

Szkolną Olimpiadę „ZDROWY STYL ŻYCIA” przygotował i sprawnie przeprowadził zespół nauczycieli: Anna Zientek, Piotr Frenz, Daniel Szkutnik, Adam Zmyślony.

Cele Olimpiady:

 • ukazanie uczniowi zdrowia jako najwyższej wartości, jaką dysponuje

 • przekazanie i utrwalanie zasad zdrowego stylu życia,

 • wdrażanie do zdrowego i racjonalnego odżywiania,

 • kształtowanie umiejętności organizacji czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności ruchowej,

 • zapoznanie z różnymi rodzajami zagrożeń zdrowia człowieka i sposobami ich eliminowania,

Wszystkie cele zostały osiągnięte.Opracowała: Anna Zientek

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Search By Tags
bottom of page