SZKOLNA OLIMPIADA„ZDROWY STYL ŻYCIA”

Dnia 17 marca 2022 r., odbyła się Olimpiada Prozdrowotna. Ma ona na celu zwrócenie szczególnej uwagi na problemy związane ze zdrowiem publicznym.

Tego dnia klasy IV - VII brały udział (na swoim poziomie) w:

 • turnieju „Rambit” (konkurencje sportowe połączone z konkursem wiedzy o zdrowym stylu życia), • Etapu edukacyjnego – Otyłość, racjonalne odżywianie i kontrolowanie wagi. Uczniom klas IV – VIII została przedstawiona również prezentacja na temat „Zdrowego stylu życia”, która została przygotowana przez Marcela Kwiatos z klasy VII A.

 • Klasy VIII rywalizowały w meczu piłki siatkowej – uczniowie V nauczyciele.
Wszystkie klasy z bardzo dużym zaangażowaniem podchodziły do wykonywania poszczególnych zadań konkursowych.

Jury w składzie: Anna Zientek, Daniel Szkutnik, Adam Zmyślony po skrupulatnym zliczeniu punktów ze wszystkich konkurencji wyłoniło następujących laureatów:

 • Na poziomie klas IV zwyciężyła klasa IV b uzyskując łączną sumę 22 punktów.

 • Na poziomie klas V zwyciężyła klasa V a uzyskując łączną sumę 20 punktów.

 • Na poziomie klas VI zwyciężyła klasa VI a uzyskując łączną sumę 19 punktów.

 • Na poziomie klas VII zwyciężyła klasa VII a uzyskując łączną sumę 19 punktów.

Wszystkie klasy otrzymały dyplomy!!!

Szkolną Olimpiadę „ZDROWY STYL ŻYCIA” przygotował i sprawnie przeprowadził zespół nauczycieli: Anna Zientek, Piotr Frenz, Daniel Szkutnik, Adam Zmyślony.

Cele Olimpiady:

 • ukazanie uczniowi zdrowia jako najwyższej wartości, jaką dysponuje

 • przekazanie i utrwalanie zasad zdrowego stylu życia,

 • wdrażanie do zdrowego i racjonalnego odżywiania,

 • kształtowanie umiejętności organizacji czasu wolnego ze szczególnym uwzględnieniem aktywności ruchowej,

 • zapoznanie z różnymi rodzajami zagrożeń zdrowia człowieka i sposobami ich eliminowania,

Wszystkie cele zostały osiągnięte.Opracowała: Anna Zientek

Search By Tags