top of page

SZKOLNA OLIMPIADA„DZIEŃ ZDROWIA”

Dnia 21 marca 2024 r., odbyła się Olimpiada Prozdrowotna. Ma ona na celu zwrócenie szczególnej uwagi na problemy związane ze zdrowiem publicznym.

Tego dnia klasy IV - VIII brały udział (na swoim poziomie) w:

 • Etapie sportowym - turnieju „Rambit” (konkurencje sportowe połączone z konkursem wiedzy o zdrowym stylu życia). • Etapie zdrowotnym – konkurs „Zdrowo, smacznie, kolorowo”. • Etap edukacyjny, który został przeprowadzony poza konkursem cieszył się dużym zainteresowaniem uczniów.Uczniowie mieli możliwość zagrać w meczu uczniowie vs nauczyciele i tworzyli żywe Marzanny.
Wszystkie klasy z bardzo dużym zaangażowaniem podchodziły do wykonywania poszczególnych zadań konkursowych.

Jury w składzie: Jerzy Gugołek, Daniel Szkutnik, Piotr Ferenz, Izabela Tereszko i Elżbieta Liżewska po skrupulatnym zliczeniu punktów ze wszystkich konkurencji wyłoniło następujących laureatów:

 • Na poziomie klas IV zwyciężyła klasa IV b uzyskując łączną sumę 25 punktów.

 • Na poziomie klas V zwyciężyła klasa V b uzyskując łączną sumę 26 punktów.

 • Na poziomie klas VI zwyciężyła klasa VI b uzyskując łączną sumę 24 punktów.

 • Na poziomie klas VII zwyciężyła klasa VII b uzyskując łączną sumę 26,5 punktu.

 • Na poziomie klas VIII zwyciężyła klasa VIII b uzyskując łączną sumę 29 punktów.

Wszystkie klasy otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców!!!


Szkolną Olimpiadę „DZIEŃ ZDROWIA” przygotował i sprawnie przeprowadził zespół nauczycieli: Piotr Ferenz, Jerzy Gugołek, Marta Kuklińska, Daniel Szkutnik, Izabela Tereszko, Anna Zientek.

Cele Olimpiady:

 • Promowanie wśród dzieci i młodzieży zdrowego trybu życia.

 • Podkreślenie roli aktywności ruchowej w życiu codziennym.

 • Wzbogacenie wiedzy o zdrowym trybie życia.

 • Stworzenie atmosfery wspólnej zabawy.


Wszystkie cele zostały osiągnięte.Opracowała: Anna ZientekComentarios

Obtuvo 0 de 5 estrellas.
Aún no hay calificaciones

Agrega una calificación
Search By Tags
bottom of page