top of page

„Szkoła do hymnu” 2021 – zapraszamy do wspólnego odśpiewania hymnu narodowego


W środę 10 listopada zapraszamy wszystkie klasy do wspólnego zaśpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” o symbolicznej godzinie 11:11.
W ten sposób chcemy włączyć całą społeczność naszej szkoły we wspólne świętowanie kolejnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Z uwagi na trwający stan epidemii proponujemy zaśpiewanie hymnu w grupach klasach, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
„Szkoła do hymnu” 2021
Search By Tags
bottom of page