top of page

Sprawozdanie z Powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2022

W dniu 29.04.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. F. Nowowiejskiego w Barczewie odbył się Powiatowy Turnieju B R D dla szkół podstawowych. Celem Turnieju było popularyzowanie przepisów ruchu drogowego oraz kształtowanie umiejętności praktycznych jazdy rowerem.

W turnieju uczestniczyło 31 zawodników z 7 szkół podstawowych. Szkoły reprezentowane były przez czteroosobowe drużyny w kategorii wiekowej 10-12 lat, IV zespoły oraz trzyosobowe drużyny w kategorii powyżej 12 lat, V zespołów. Każdy uczestnik eliminacji powiatowych rozwiązywał test z przepisów ruchu drogowego i wykonywał zadanie praktyczne polegające na przejechaniu po torze przeszkód. Ponad to cała drużyna wykonywała zadanie praktyczne z zakresu udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Klasyfikacja końcowa w kategorii 10-12 lat

I miejsce Szkoła Podstawowa we Franknowie

II miejsce ZSP im Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Dobrym Mieście

IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

Klasyfikacja końcowa w kategorii powyżej 12 lat

I miejsce ZSP im Olimpijczyków Polskich w Stawigudzie

II miejsce Szkoła Podstawowa we Franknowie

III miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 im. gen. Józefa Bema w Dobrym Mieście

IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 3 w Barczewie

V miejsce Szkoła Podstawowa im. 11 Listopada w Rusi

Turniej ma charakter wieloetapowy, co oznacza, że zwycięskie drużyny bedą reprezentowały powiat w finale wojewódzkim.

Zwycięskie drużyny otrzymały dyplomy, medale, puchary i cenne nagrody ufundowane przez: Starostwo Powiatowe, Burmistrz Barczewa , Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie oraz Pan Leszek Malarski właściciel Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „Kasia”.

Gratulujemy wszystkim uczestnikom turnieju!Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Search By Tags
bottom of page