top of page

Spotkanie z policjantem

Dziś uczniowe klas IV mieli spotkanie z policjantem. Celem spotkania było przypomnienie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią.

Policjant rozmawiał z dziećmi o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym, podkreślił ważną rolę elementów odblaskowych, które każdy uczeń powinien posiadać. Przypomniał również zasady jakie należy stosować w kontaktach z obcymi.

Ponadto funkcjonariusz poruszył temat cyberprzemocy i skutków, jakie może nieść za sobą niewłaściwe korzystanie z Internetu.

Na zakończenie uczniowie zadawali pytania dotyczące bezpieczeństwa oraz dzielili się swoimi spostrzeżeniami.Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Search By Tags
bottom of page