top of page

Promocja NSP - Konkurs dla szkół podstawowych

KONKURS „Bawię się, rymuję, dobrze się SPISuję" Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest Urząd Statystyczny w Olsztynie. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych w województwie warmińsko-mazurskim. Zadaniem uczestników konkursu jest ułożenie wierszyka/rymowanki z co najmniej trzema spośród dziesięciu podanych wyrazów, użytych w dowolnej formie i liczbie: SPIS, STATYSTYKA, LICZYĆ, KAŻDY, POLSKA, OBOWIĄZEK, INTERNET, UDZIAŁ, LUDNOŚĆ, OLSZTYN. Termin składania prac konkursowych upływa 15 czerwca 2021 r. Trzy najlepsze wyłonione przez Komisję Konkursową rymowanki zostaną nagrodzone cennymi upominkami. Przewidywanych jest również 7 wyróżnień. Szczegóły konkursu w Regulaminie.


Informacje o konkursie znajdują się również na stronie Urzędu Statystycznego w Olsztynie: https://olsztyn.stat.gov.pl/nsp-2021-konkursy/コメント

5つ星のうち0と評価されています。
まだ評価がありません

評価を追加
Search By Tags
bottom of page