top of page

Poświadczenie przez rodziców woli przyjęcia dziecka do klasy I

Potwierdzenie przez rodziców/opiekunów prawnych woli przyjęcia dziecka do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie w roku szkolnym 2023/2024 - dokument do druku znajduje się w zakładce < rekrutacja 2023/2024>< pierwszoklasiści>

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Search By Tags
bottom of page