top of page

ogłosznie o naborze dzieci do klasy I oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2022/2023


Niezbędne dokumenty rekrutacyjne znajdują się w zakładce <Rekrutacja 2022/2023>

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Search By Tags
bottom of page