top of page

konkursu na spot profilaktyczny pn. „STOP ! -Nie hejtuję"

Celem konkursu było promowanie postaw równości, tolerancji i zachowań wolnych od uprzedzeń, podniesienie świadomości, walka ze stereotypami, które mogą prowadzić do eskalacji nienawiści w postaci aktów przemocy i nawoływania do popełniania przestępstw.


Konkurs skierowany był do klas I-VIII naszej szkoły.

W wyniku konkursu wyłonione zostały 2 klasy 4B i VIIIA. Obie klasy otrzymały nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.


Gratulujemy.
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Search By Tags
bottom of page