top of page

CZYTAJCIE KSIĄŻKI!

„Nie ma cierpienia, którego by nie złagodził kwadrans lektury”- François Mauriac

Od kilkunastu dni za naszą wschodnią granicą trwa wojna. Samo w sobie słowo brzmi przejmująco. W nas dorosłych budzi to lęk, smutek, złość, rozpacz, bezsilność…. Wszyscy, a szczególnie dzieci i młodzież potrzebujemy wsparcia, budowania poczucia bezpieczeństwa. Potrzebujemy bycia razem, rozmów o uczuciach, szukania odpowiedzi na ważne pytania, czy po prostu zatrzymania się i wysłuchania. W tej sytuacji czytanie książek, rozmowy o nich są nie tylko doskonałym wstępem, ale i narzędziem do zatroszczenia się o dzieci i młodzież. KLIKNIJ W KSIĄŻKĘ, ABY DOWIEDZIEĆ SIĘ O CZYM ONA JEST
Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
Search By Tags
bottom of page