top of page

Informacja - kształcenie na odległość.

Szanowni Państwo, w związku ze zmianą przepisów, dzięki którym możliwe jest kształcenie na odległość, od 30 marca będą obowiązywały następujące zasady pracy:

1. Zmiana planu lekcji, aby nie obciążać uczniów zbyt dużą ilością materiału w ciągu dnia. Chcemy też łączyć kształcenie z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia. Zależy nam również, aby uczniowie w każdym dniu mieli różne formy aktywności.

2. Monitorowanie postępów oraz weryfikowanie wiedzy i umiejętności uczniów. W załączeniu przesyłam Państwu informacje na temat zasad oceniania i sposobu powiadamiania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach.

3. Zapewnienie każdemu uczniowi lub rodzicowi możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia. W załączeniu przesyłam Państwu informacje o terminach i sposobach konsultacji z nauczycielami. We wskazanych terminach nauczyciel będzie dostępny i bezpośrednio będzie udzielał odpowiedzi na pytania, sugestie.

4. Kontynuowanie działań związanych z przesyłaniem przez wychowawców zadań, zagadnień, materiałów do pracy dla ucznia w danym dniu z zaplanowanych przedmiotów. Myślę, że ta forma sprawdziła się i uporządkowała naszą pracę.

5. Zajęcia prowadzone przez nauczycieli będą przebiegały z wykorzystaniem m. in. Zintegrowanej Platformy Edukacyjnej, do której otrzymają kody i hasła dostępu. Zostaną one przesłane przez wychowawców wraz z instrukcją.

Zgodnie z zapisami rozporządzenia praca szkół zawieszona jest do 10 kwietnia ale zajęcia prowadzone będą do 8 kwietnia (9 i 10 kwietnia zgodnie z kalendarzem pracy są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych). Na bieżąco będziemy informowali Państwa o wszelkich zmianach terminów zawieszenia pracy szkół.

Szczegółowych informacji udzielą Państwu nauczyciele. Zachęcam do przekazywania informacji zwrotnej na temat organizacji pracy zdalnej. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie. Proszę udostępniać nam zdjęcia z efektami pracy naszych uczniów, które będziemy zamieszczali na szkolnym Facebook.

Życzę powodzenia! Monika Hemmerling

Search By Tags
bottom of page