top of page

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego.

“Granice mojego języka są granicami mojego świata"

21 lutego 2020 roku obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Tego dnia odbył się konkurs polonistyczny w internetowej aplikacji Kahoot. Uczniowie zmierzyli się z rozmaitymi zagadkami i konkurencjami. Rozważaliśmy poprawną pisownię wyrazów, wyjaśnialiśmy znaczenia związków frazeologicznych, przypominaliśmy sobie sylwetki wybitnych pisarzy etc. Konkurs cieszył się ogromnym zainteresowaniem.

Gratulujemy zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom!

Monika Karpińska

Search By Tags
bottom of page