top of page

Obchody Dnia Patrona Szkoły

W piątek, 7 lutego 2020r., w Szkole Podstawowej nr 1 w Barczewie odbywały się uroczystości, związane z Obchodami Dnia Patrona Szkoły. Dokładnie 143 lata temu urodził się Feliks Nowowiejski. W tym szczególnym dniu pod Pomnikiem Patrona zebrała się cała społeczność szkolna, by oficjalnie rozpocząć uroczystości.

Prowadzący przybliżyli uczniom sylwetkę wielkiego kompozytora oraz zachęcili do codziennego brania udziału w facebookowym quizie pt. „Feliksjada”. W obecności pocztu sztandarowego wzniośle odśpiewaliśmy „Rotę” oraz „Hymn Warmiński”. Na pomniku złożone zostały biało-czerwone kwiaty. Odwiedziliśmy także Urząd Miejski i zastępcę Burmistrza Barczewa, na ręce którego przekazaliśmy życzenia dla naszego Patrona.

Monika Karpińska

Search By Tags
bottom of page