top of page

spotkanie z transplantologiem

„Każdy przeszczep narządu ma swoje źródło w decyzji o wielkiej wartości etycznej, decyzji, aby bezinteresownie ofiarować część własnego ciała z myślą o zdrowiu i dobru innego człowieka. Na tym właśnie polega szlachetność tego czynu, który jest autentycznym aktem miłości”

– Jan Paweł II

Spotkanie uczniów klas siódmych i ósmych w ramach Narodowego Programu Rozwoju Medycyny Transplantacyjnej, którego celem jest, by w Polsce przeprowadzano tyle samo przeszczepów, tkanek i narządów, co w innych krajach Europy.

Cel ten ma być osiągnięty poprzez:

  • promowanie transplantologii wśród społeczeństwa,

  • edukację personelu medycznego,

  • wsparcie szpitali, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych.

Dlatego edukację w tej materii należy zaczynać już w szkole.

opracowała

Marta Kuklińska

Search By Tags
bottom of page