top of page

„Mleko + Owoce => Super Moce”


Dnia 17 grudnia 2019 roku drużyna naszej szkoły w składzie Daria Budzeńska V b, Michał Sowa IV b, Igor Rapa III b i Lena Onufryjenko II b uczestniczyła w Wojewódzkim Konkursie Edukacyjnym „Mleko + Owoce => Super Moce.” Jej organizatorami byli Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie i Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Miłakowie.

Celem imprezy było propagowanie zdrowego stylu odżywiania się, popularyzacja programu „Program dla szkół” i promowanie zdrowego trybu życia oraz aktywnego spędzania czasu przez uczniów z klas II - V. Wśród wielu konkurencji były między innymi, ”Zdrowa kanapka”, ”Ukryte witaminki”,

„ Zdrowy omnibus”, ”Układamy super moc”, ” Bohater smaku”- rozpoznanie owoców i warzyw po ich wyglądzie lub smaku, „Super mocarz” - konkurencja wiedzy o produktach „Programu dla szkół”.

Po wszystkich konkurencjach nie udało wyłonić się pierwszej trójki, cztery drużyny, w tym nasza uzyskały taką samą liczbę punktów ( 48 pkt). Konieczne było przeprowadzenie dodatkowych konkurencji. Ostatecznie wśród 16 drużyn uczestniczących w imprezie zajęliśmy bardzo wysokie IV miejsce. Wszyscy uczestnicy zostali obdarowani nagrodami rzeczowymi.

Opiekunką drużyny SP1 była pani Anna Zientek, która również została wybrana do składu komisji konkursowej.


Opr. Anna Zientek

Search By Tags
bottom of page