top of page

FARIA I FINE

Nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie współpracując z Fundacją Animowania Rozwoju i Aktywności w ramach projektu unijnego zatytułowanego „Nowoczesne nauki przyrodnicze w nowoczesnej szkole” spotkali się dzisiaj 17.12.19 r., żeby zapoznać się z możliwościami współpracy z innymi placówkami oświatowymi. Ustaliliśmy dalsze działania potocznie określane działaniami „w sieci” i będziemy się dzielić swoimi umiejętnościami z innymi.

Search By Tags
bottom of page