top of page

Polsko-niemiecka wymiana młodzieży


Polsko-niemiecka wymiana młodzieży Od 19 do 26 września nasza Szkoła gościła w swoich progach grupę 19 uczniów oraz 3 opiekunów z zaprzyjaźnionego miasta Hagen a.T.W. Uczniowie polscy i niemieccy wspólnie realizowali program, który w tym roku nosił tytuł „Rycerstwo”. Młodzież miała okazję uczestniczyć w warsztatach walk rycerskich oraz warsztatach plastyczno-kaletniczych, podczas których wykonywała mieszki rodem ze średniowiecza. Ponadto zwiedzała zamek krzyżacki w Malborku i Grunwald oraz oglądała tam turniej rycerski podczas plenerowej imprezy pt. ”Jesień średniowiecza”. Wraz z oficjalną delegacją burmistrza i radnych z Hagen uczniowie brali udział w spływie kajakowym rzeką Pisą oraz zwiedzali Stare Miasto w Olsztynie. Polscy uczniowie gościli u siebie w domach uczniów niemieckich, wspólnie spędzali czas wolny i wieczory, co sprzyjało nawiązywaniu nowych znajomości i przyjaźni. Podczas ostatniego wieczoru młodzież „zdała egzamin na rycerza” i dyrektor szkoły z Hagen pan Simon Borgers oraz wicedyrektor naszej szkoły pani Jolanta Gieczys pasowali wszystkich uczniów na rycerza. Uczniowie polscy uczestnicząc w zajęciach koła „wymianowego” przygotowują się już na wizytę w Hagen w maju 2020 roku. Ten wspaniały projekt odbył się dzięki wsparciu finansowemu rodziców i Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży z Warszawy.

Dziękujemy.

Search By Tags
bottom of page