top of page

Sprzątanie świata

W piątek 20 i sobotę 21 września 2019 r. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie brali udział w międzynarodowej akcji „Sprzątanie świata”, w tym roku pod hasłem:

„Nie śmiecimy – sprzątamy - zmieniamy”.

Akcja miała na celu podjęcie działań, dzięki którym uczymy się nie tworzyć niepotrzebnych odpadów i będziemy stawać się coraz bardziej odpowiedzialnymi konsumentami.

W klasach nauczyciele przeprowadzili zajęcia z dziećmi na temat selektywnej zbiórki odpadów. Dzieci klas młodszych uczyły się jak segregować odpady, do jakiego koloru pojemników wrzucać poszczególne śmieci, wykonali prace plastyczne o zbieraniu i segregacji odpadów. Rozmowy z uczniami klas starszych miały na celu uświadomienie, że można zmienić nawyki i przyzwyczajenia co może sprawić, że będziemy np. rezygnować z jednorazowych opakowań plastikowych.

W piątek uczniowie wraz z nauczycielami zbierali śmieci na terenie Barczewa. Odpady i śmieci zapakowane w worki pozostawiono przy miejskich śmietnikach.

W sobotę podczas szkolnego rajdu rowerowego posprzątaliśmy plażę i las w Zalesiu, odpady zebrane w lesie i na plaży zostały umieszczone w kontenerze na śmieci.

Nasze działania wsparł Urząd Miasta Barczewo (dostarczył worki i rękawiczki) i służby komunalne które zabrały odpady po zakończonej akcji.

Efekty akcji:

- wdrożenie uczniów do dbania o własne otoczenie i środowisko,

zwiększenie świadomości ekologicznej.

Koordynatorzy akcji: Elżbieta Leszczyńska, Jerzy Gugołek

Search By Tags
bottom of page