top of page

uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 klas I- VIII

Dnia 2 września 2019 roku o godzinie 8.00 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie. W tym roku inauguracja została poprowadzona przez uczennice klasy piątej. Oficjalną część rozpoczęto od przywitania wszystkich zgromadzonych gości, następnie wprowadzono poczet sztandarowy i wspólnie odśpiewano hymn państwowy. Punktem kulminacyjnym były wspomnienia dotyczące wybuchu II wojny światowej. Przypomniano, że w roku 2019 mija 80 rocznica szczególnej daty, związanej z latami okupacji. Wszyscy zgromadzeni goście zostali poproszenie o powstanie i uczczeniem minutą ciszy bohaterów tamtych wydarzeń. Po części głównej głos zabrała Pani dyrektor Monika Hemmerling, życząc wielu sukcesów w nadchodzącym roku szkolnym. Uczniom klas pierwszych i czwartych przedstawiono wychowawców oraz pozostałych nauczycieli uczących w naszej szkole. Uroczystość zakończył występ grupy artystycznej BtB, która wprowadziła nas tanecznym krokiem w nowy rok szkolny.

Search By Tags
bottom of page