top of page

Eryk Mędrek uczeń klasy VIIIB-laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki.

Miło nam poinformować, że uczeń naszej szkoły Eryk Mędrek został laureatem Wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Na tym etapie startowało aż 196 uczniów wyłonionych w etapach rejonowych. Dnia 3 kwietnia 2019r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego wręczony został Erykowi certyfikat podpisany przez Warmińsko - Mazurskiego Kuratora Oświaty zwalniający z pisania egzaminu w części matematycznej i uprawniający do wybrania dowolnej szkoły średniej na terenie województwa.

Eryk jest uczniem osiągającym doskonałe wyniki w nauce. Reprezentuje szkołę w wielu konkursach na szczeblu szkolnym, powiatowym, wojewódzkim a nawet międzynarodowym. Posiada liczne zainteresowania, zdolności plastyczne i dużo chęci do pracy na rzecz szkoły i klasy. Ma bardzo dobre relacje z rówieśnikami- jest przez nich lubiany.

Eryk na swój sukces pracował od trzech lat. Uczestniczył w zajęciach koła matematycznego pod kierunkiem Danuty Karkotki stopniowo rozwijając zdolności matematyczne. Od kilku lat brał udział w Zawodach Matematycznych organizowanych przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski. W 2018 r. uzyskał w nich wyróżnienie.

Jego zdolności zostały dostrzeżone przez najlepsze szkoły średnie naszego regionu, które od marca na adres szkoły przysyłają mu zaproszenia do kontynuowania nauki.

Search By Tags
bottom of page