top of page

Obchody Dnia Świętego Patryka, patrona Irlandii.

15 marca 2019r. odbyły się w naszej szkole obchody Dnia Świętego Patryka, patrona Irlandii. Wszyscy przyszli ubrani na zielono, a na przerwach czas umilała nam tradycyjna muzyka irlandzka. Uczniowie klas I-III oraz IV wzięli udział w apelach, na których poznali historię, kulturę i zwyczaje panujące w Irlandii oraz tradycje Dnia Świętego Patryka. Odbyło się krótkie przedstawienie opowiadające historię życia Św. Patryka i jego misję chrystianizacyjną w Irlandii. Uczniowie mieli również okazję usłyszeć hymn Irlandii śpiewany w oryginalnym języku gaelic oraz obejrzeć pokaz tradycyjnego tańca irlandzkiego w wykonaniu zespołu „Riverdance”. Chętni śmiałkowie mogli sami spróbować zatańczyć z filmem instruktażowym. Nie obyło się również bez konkursów. Ogłoszono wyniki konkursu plastycznego: „Green Ireland”, który wygrała Kinga Szczerba z klasy IVb. Odbył się również quiz wiedzy, w której wybrani uczniowie odpowiadali na pytania związane z Irlandią oraz obchodami Dnia Świętego Patryka.

Natomiast reprezentanci klas V-VI oraz VII-VIII wzięli udział w Quizie, w którym walczyli o miano „The Irish Expert”. Walka była zacięta, a pytania wcale niełatwe. Zwyciężyła klasa VA oraz klasa VIIIA.

Ponadto uczniowie mogli wziąć udział w polowaniu na koniczynki „The Shamrock Hunt”, w którym musieli odnaleźć ukryte w szkole koniczyny z zagadkami. Aby zwyciężyć, należało rozwiązać zagadki i ze słów kluczy ułożyć przysłowie irlandzkie. Zwycięzcy zostali nagrodzeni oceną celującą z języka angielskiego.

Tego dnia, wszyscy byliśmy Irlandczykami, jak głosi przysłowie: „Everyone’s Irish on St Patrick’s Day!”.

Search By Tags
bottom of page