top of page

SPRAWOZDANIE Z KURSOKONFERENCJI SZKOLENIOWEJ GRASSROOTS W RAMACH PROJEKTU „PIŁKA NOŻNA W SZKOLE”

Dnia 27.11.2018 r. w hali widowiskowo-sportowej, przy ul. Kościuszki 22A w Ostródzie, odbyła się Konferencja Akademii Grassroots organizowana przez PZPN i WMZPN w ramach projektu „Piłka Nożna w Szkole”. W konferencji szkoleniowej uczestniczyli nauczyciele wychowania fizycznego: Pan Daniel Szkutnik, Pan Piotr Ferenz oraz Pan Mateusz Lasecki, którzy są współodpowiedzialni za powodzenie projektu, do którego zakwalifikowana została nasza szkoła. Zgodnie z ramowym planem, konferencja została oparta na niżej wymienionych filarach, gdzie każdy z nich został zaprezentowany przez przedstawicieli i trenerów PZPN, szkółek piłkarskich AMO oraz AMP Futbol w zakresie teoretycznym jak i praktycznym.

Wykłady opierały się na przedstawieniu: działania akademii AMP futbolu, certyfikacji szkółek piłkarskich, działania mobilnej akademii młodych orłów, kryteriach oceny zawodników przyjmowanych do akademii, a także na aspektach nauki odważnej gry, celach do zrealizowania podczas meczu w danej kategorii wiekowej, planie wychowania dobrego piłkarza, zastosowań indywidualizacji treningu, zasad skutecznej gry 1 x 1 oraz zachęcenia dziecka do sportu od strony mentalnej. Część praktyczna natomiast obfitowała w pokazy ciekawych jednostek treningowych, gdzie wszyscy uczestnicy mogli podpatrzeć i nauczyć się wielu nieznanych im dotąd ćwiczeń usprawniających poszczególne elementy zarówno ruchowe jak i techniczne.

Każdy z trenerów po zakończonej konferencji otrzymał certyfikat on-line zgodnie z weryfikacją trenerów na stronie www.pzpn24.pl, który jest potwierdzeniem udziału w dokształcaniu trenerskim (w wymiarze 4 godzin) zgodnie z Konwencją Trenerską UEFA. Dodatkowo trenerzy otrzymali pomoce dydaktyczne na nośnikach pendrive z materiałami szkoleniowymi, które mają pomóc w dalszym rozwoju dzieci i młodzieży uprawiającej piłkę nożną w naszej szkole i poza nią.

Search By Tags
bottom of page