top of page

SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI SZKOLENIOWEJ POŚWIĘCONEJ OGÓLNOPOLSKIEMU DNIU TORNISTRA


1 października 2018 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyła się konferencja szkoleniowa poświęcona Ogólnopolskiemu Dniu Tornistra. Wzięło w niej udział dwoje nauczycieli wychowania fizycznego: Pani Ania Zientek oraz Pan Mateusz Lasecki, którzy reprezentowali szkolny zespół do spraw promocji zdrowia.

Podczas konferencji przedstawiciele Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, Kuratorium Oświaty w Olsztynie, a także przedstawiciele Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego, wygłosili prelekcję na temat zapobiegania wadom postawy u dzieci i młodzieży. Uczestnikami konferencji szkoleniowej byli: dyrektorzy szkół, nauczyciele przedmiotów w tym nauczyciele wychowania fizycznego, pielęgniarki i higienistki szkolne i opiekunowie dzieci.

Panel dyskusyjny obejmował następującą tematykę wykładu:

  • „Obciążenie uczniów plecakami – wyniki Państwowej Inspekcji Sanitarnej w województwie warmińsko-mazurskim”, który wygłosił Pan mgr Jacek Szydłowski, kierownik Oddziału Higieny Dzieci i Młodzieży Wojewódzkiej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Olsztynie.

  • „Ciężki Plecak, druga strona medalu”, który wygłosił mgr Jacek Żukowski, kierownik Działu Rehabilitacji Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

  • Epidemiologia i skutki wad postawy”, który wygłosił prof. Ireneusz Kowalski, kierownik Kliniki Rehabilitacyjnej Wojewódzkiego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie.

  • „Jak żywieniem wzmocnić kręgosłup”, który wygłosiła dr Anna Hinburg, dietetyczka Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

Konferencja wiele wniosła do naszej pracy. Cenne uwagi i spostrzeżenia będziemy wdrażać aby zmniejszać ryzyko występowania przeciążeń kręgosłupa a co za tym idzie zmniejszać także ryzyko występowania wad postawy.

Szkolenie zakończyło się panelem dyskusyjnym na którym, każdy z uczestników mógł zadawać pytania związane z tematyką konferencji, przedstawicielom poszczególnych nacji.

Search By Tags
bottom of page