top of page

XVII Gminny Konkurs Ekologiczny

27. 04.2018 r. w naszej szkole odbył się XVII Gminny Konkurs Ekologiczny. Celem konkursu jest integracja młodzieży ze szkół podstawowych w obrębie gminy, kształtowanie świadomości ekologicznej i szacunku dla środowiska. Do konkursu przystąpiło 24 uczniów z klas IV- VII ze Szkół Podstawowych z Bartołt Wielkich, Łęgajn, Lamkowa, Szkoły Podstawowej nr 3 i Szkoły Podstawowej nr.1 z Barczewa. Uczniowie pisali test wielokrotnego wyboru składający się z 30 pytań o tematyce przyrodniczej i ekologicznej.

Laureatami konkursu zostali:

I miejsce - Goworek Patryk kl. VI b SP Barczewo

II miejsce - Kusiak Gabriela kl. VII SP Łęgajny

III miejsce - Mikołajczyk Jakub kl VII SP Łęgajny

Wyróżnienie:

Siemiński Antoni kl. VII SP Łęgajny

Żerkowski Jan kl. VI SP Lamkowo

Kacprzak Maksymilian kl. V SP Łęgajny

Sponsorem nagród głównych - książek o tematyce przyrodniczej był Przewodniczący Rady Miasta Barczewa Pan Andrzej Maciejewski .

Nagrody rzeczowe dla każdego uczestnika konkursu podarowała Pani Beata Szewczyk Prezes Zakładu Usług Komunalnych w Barczewie.

Każda szkoła otrzymała album o Feliksie Nowowiejskim od Pani Haliny Bronki Wiceprzewodniczącej Rady Miasta w Barczewie.

Uczestników konkursu przywitała Pani Dyrektor Monika Hemmerling, a nagrody i dyplomy laureatom wręczyli sponsorzy pani Beata Szewczyk i Pan Andrzej Maciejewski.

Gratuluję laureatom i wszystkim uczestnikom!!!

Serdecznie dziękuję sponsorom!


Organizator konkursu: Zofia Głowińska

Search By Tags
bottom of page