top of page

WYWIADÓWKA PROFILAKTYCZNA DLA RODZICÓW

WYWIADÓWKA PROFILAKTYCZNA DLA RODZICÓW

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. F. Nowowiejskiego w Barczewie serdecznie zaprasza wszystkich Rodziców na wywiadówkę profilaktyczną nt. „ Jak z miłością

i szacunkiem wyznaczać dziecku granice”.

Data spotkania:

9 stycznia (wtorek) 2018 r.

Czas rozpoczęcia:

1700

Miejsce spotkania: Szkoła Podstawowa nr 1 im F. Nowowiejskiego w Barczewie w auli szkolnej - budynek B.

Dzieci potrzebują zasad by czuć się bezpieczne i właściwie się rozwijać. Ważne jest nie tylko to, czego te zasady dotyczą, ale również sposób, w jaki je formułujemy i przekazujemy dziecku. Relacje rodzic – dziecko powinny być oparte na wzajemnym szacunku. Jak więc wyznaczać granice, aby nie naruszyć w dziecku poczucia własnej wartości?, jak wyznaczać granice, by dziecko ich chętnie przestrzegało?

Serdecznie zapraszam

M. Hemmerling

Search By Tags
bottom of page