top of page

Projekt - Zdrowo jem, więc wiem!

Uczniowie klasy I a i III d przystąpili do ósmej edycji projektu „Zdrowo jem, więcej wiem” realizowanego przez Fundację Banku Ochrony Środowiska, którego patronat objęła Małżonka Prezydenta RP Agata Kornhauser – Duda. Zadaniem projektu jest przywrócenie dzieci do świata zdrowia, sprawności i pogody ducha. Ma on charakter międzyszkolnych rywalizacji zespołowych. Uczy nie tylko pracy w grupie, ale przede wszystkim zmienia niewłaściwe nawyki żywieniowe, edukuje, skłania do zmiany stylu życia. Jest realizowany dzięki ścisłej współpracy nauczycieli, dzieci i rodziców. W jesiennym etapie konkursu dzieci dowiedziały się, co należy jeść, a czego unikać aby odżywianie było zdrowe. Uczyły się brania odpowiedzialności za własne zdrowie. Ważnym celem realizowanego projektu, było także podkreślenie roli codziennej aktywności fizycznej w profilaktyce zdrowotnej. Realizację projektu uatrakcyjniły prezentacje multimedialne oraz wystawy tematyczne przygotowane przez uczniów, wspólne zabawy a także inscenizacja artystyczno-muzyczna.

Bożena Czech

Jolanta Pawłowiec

Search By Tags
bottom of page