top of page

Projekt - Pogoda jest zawsze – zakładamy szkolny ogródek meteorologiczny.

Projekt „Pogoda jest zawsze - zakładamy szkolny ogródek meteorologiczny"

Od kwietnia 2017 roku realizowaliśmy w naszej szkole projekt ekologiczny pn. „Pogoda jest zawsze …". Na wniosek złożony do Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 1500 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Dzięki otrzymanemu wsparciu wzbogaciliśmy teren wokół szkoły – urządziliśmy szkolny ogródek meteorologiczny. Realizację zadania rozpoczęliśmy od wyznaczenia miejsca pod ogródek (przed budynkiem biblioteki) i przygotowania terenu – usunięcia starej darni oraz wyrównania podłoża. Następnie obszar ten (w kształcie kwadratu) został ogrodzony drewnianym płotkiem. Kolejnym etapem był montaż zakupionej wcześniej klatki meteorologicznej wraz z zestawem instrumentów pomiarowych: barometr mechaniczny, higrometr mechaniczny, termometr mechaniczny, termometr ekstremalny MIN/MAX, termometr glebowy, dwa deszczomierze oraz kombitester do pomiaru wilgotności, naświetlenia i pH gleby. Podłoże wyłożone zostało agrowłókniną, zasadzono 3 rodzaje bylin i całość pokryto grubą warstwą kory sosnowej. Po kilku tygodniach, gdy drewno przeschło, ogrodzenie pomalowano na biało. Na samym końcu, w celu umożliwienia bezpiecznego dokonywania odczytów z urządzeń pomiarowych, zamontowano drewniane schodki z poręczami. W wyniku realizacji ww. projektu uczniowie będą mogli bez żadnych problemów zgłębiać tematykę związaną z pogodą i klimatem. W szkolnym ogródku meteorologicznym przez cały rok możliwe będzie prowadzenie systematycznych obserwacji, dokonywanie pomiarów, odczytywanie wskazań urządzeń pomiarowych oraz porównywanie wyników obserwacji uzyskiwanych na przestrzeni określonego odcinka czasu. Ogródek ten będzie doskonałym uzupełnieniem zdobywanej podczas lekcji, jak też zajęć pozalekcyjnych, wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu meteorologii. Koordynator projektu - Anita Januszewska

Search By Tags
bottom of page