top of page

Przedszkolaki z wizytą w naszej szkole.

W środę 4.04. 2017 r, naszą szkołę po raz kolejny odwiedziły przedszkolaki z grup zerówkowych. Spotkanie odbyło się w ramach współpracy Miejskiego Przedszkola w Barczewie ze Szkołą Podstawową nr1 a były to tym razem wielkanocne warsztaty plastyczne pod hasłem „W naszej szkole jesteśmy mili i kulturalni” przygotowane przez wychowawczynie klas III f i III c. Spotkanie rozpoczęto występami uczniów klasy III f krótkim przedstawieniem dotyczącym dobrego zachowania i dobrych manier. Należy dodać, że uczniowie samodzielnie podzielili role, przygotowali scenkę oraz wykonali plakat i rekwizyty. Całości dopełniły wiersze na temat miłych słów w wykonaniu uczniów klasy III c. Po krótkim występie dzieci otrzymały wielkanocne laurki, które należało pięknie pokolorować kredkami pastelowymi. Były to wielkanocne kogutki i pisanki. Działalność plastyczna dzieci odbywała się pod okiem starszych kolegów z klas trzecich, którzy doradzali dobór kolorów oraz czuwali nad estetyką wykonania prac. Kolejne spotkanie zaplanowano na czerwiec.

Julita Kacprowicz

Ewa Juszczyk

Search By Tags
bottom of page