top of page

Uczniowie SP 1 Barczewo wolontariuszami Wielkanocnej Zbiórki Żywności.

„Ważny jest rodzaj pomocy, którą się oferuje,

ale jeszcze ważniejsze od tego jest serce,

z jakim tej pomocy się udziela.” Jan Paweł II

W dniach 31 marca i 1 kwietnia b.r. uczniowie klas szóstych Szkoły Podstawowej nr 1 w Barczewie po raz pierwszy uczestniczyli, jako wolontariusze, w Wielkanocnej Zbiórce Żywności, organizowanej na naszym terenie przez Bank Żywności w Olsztynie, a koordynowanej przez Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie. Nad ich bezpieczeństwem czuwali opiekunowie – nauczyciele naszej szkoły. W sklepach „Stokrotka” i „Lewiatan” dzieci rozdawały ulotki dotyczące zbiórki i zachęcały klientów do wsparcia najbardziej potrzebujących. Każdy mógł przyłączyć się do ww. akcji. Wystarczyło kupić kilka dodatkowych produktów i przy wyjściu przekazać je wolontariuszom. Nasi uczniowie w ww. sklepach zebrali łącznie około 400 kg żywności. Celem tej ogólnopolskiej akcji, jak co roku, jest zapewnienie spokojnej i godnej Wielkanocy najbardziej potrzebującym. Żywność trafi najpierw do magazynów Banków Żywności, gdzie zostanie posortowana, zważona i policzona, a następnie przekazana najuboższym rodzinom z terenu miasta i gminy Barczewo oraz placówkom oświatowym prowadzącym stołówki szkolne. Przedsięwzięcie to ma również inny wymiar. Włączenie do Wielkanocnej Zbiórki Żywności, jak i do innych akcji charytatywnych, dzieci, pozwala na rozwijanie wśród młodzieży postawy zaangażowania na rzecz potrzebujących pomocy, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych, życzliwości i bezinteresowności. Jeszcze raz dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim osobom, które choć małym spożywczym drobiazgiem zapełniali przygotowane przez Organizatorów koszyki.

Anita Januszewska

Search By Tags
bottom of page