top of page

Relacja z obchodów Światowego Dnia Meteorologii w Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskieg

23 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie obchodziliśmy Światowy Dzień Meteorologii. Planując czwartkowe wydarzenia postanowiliśmy postawić na naukę przez zabawę i w ten sposób uczcić wejście w życie konwencji o utworzeniu Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) w 1950 roku, jako kontynuatora Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej (ang. International Meteorological Organisation, IMO) powstałej w 1873 roku. Tego dnia naszą szkołę ogarnął „meteorologiczny szał”. Nie sposób opisać wszystkiego, co się działo. Przyświecała nam jedna zasada - nauczyciele przekazywali wiedzę z zakresu nauczanego przez siebie przedmiotu w powiązaniu z zagadnieniami z dziedziny meteorologii.

Przyroda (w tym zajęcia indywidualne)

Na lekcjach przyrody dzieci dokonywały pomiarów składników pogody, przyporządkowywały nazwy przyrządów pomiarowych do odpowiednich opisów, zdjęć i jednostek, uzupełniały mapę pogody, odpowiadały na wylosowane zagadki meteorologiczne oraz wykonywały różne pogodowe eksperymenty, m.in. robiły tęczę, chmurę w butelce, doświadczenie obrazujące obieg wody w przyrodzie – lekcja „Zabawne eksperymenty, czyli dotykamy pogody” (więcej – patrz niżej).

Matematyka

Na matematyce uczniowie klas IV po zapoznaniu się z krótką prezentacją „Matematyka kontra meteorologia” pracowali na kartach pracy - obliczali różnicę temperatury w podanych miastach, wykonywali zadanie typu prawda/fałsz dotyczące ciśnienia atmosferycznego, rozpoznawali kąty ostre, proste i rozwarte w wiatromierzu oraz mierzyli w nim kąty. Uczniowie klas V i VI natomiast odczytywali i interpretowali dane przedstawione w tekstach, tabelach, diagramach i na wykresach dotyczących temperatury powietrza i prędkości wiatru; obliczali średnią arytmetyczną temperatur powietrza zmierzonych w siedmiu kolejnych dniach tygodnia.

Język polski

Na lekcjach języka polskiego uczniowie analizowali fragment Księgi III „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza, opisujący chmury. Po wysłuchaniu recytacji utworu, mieli za zadanie wymyślić tytuł odpowiadający treści tego fragmentu utworu. Następnie odszukali obrazy chmur w tekście i nazywali środki poetyckiego wyrazu, zastosowane przez poetę: porównania, epitety, przenośnie. Ustalili, że zostały opisane chmury: jesienne, z gradem i codzienne. Na koniec uczniowie przenieśli poetycki opis chmur na papier, tworząc wybraną przez siebie chmurę i dopisując do niej cytat z utworu. Niektóre klasy tworzyły ponadto notatkę z lekcji, niektóre gromadziły słownictwo i sporządzały opis pogody panującej za oknem.. Jeszcze inne porównywały opis chmur z dostępnymi w internecie informacjami dotyczącymi rodzajów chmur.

Uczniowie kl. V doskonalili czytanie ze zrozumieniem uzupełniając kartę pracy zatytułowaną PROGNOZA POGODY. Ćwiczyli w ten sposób umiejętność czytania prognozy pogody, rozumienia znaków używanych w meteorologii i pojęć meteorologicznych, logiczne myślenie, analizowanie, porównywanie i wnioskowanie, wyróżnianie określonego źródła informacji i opisywanie pogody w swoim regionie.

Język angielski (w tym zajęcia indywidualne)

Niektóre klasy lekcję języka angielskiego rozpoczęły tego dnia od obejrzenia przykładowej prognozy pogody w języku angielskim, z której miały za zadanie wyłapać jak najwięcej „meteorologicznych” słówek. Uczniowie wypisali je na tablicy, a nauczyciel uzupełnił te słówka o typowe zwroty wykorzystywane podczas zapowiadania pogody. Następnie dzieci dostały dwie mapy pogody – dla Polski i Wielkiej Brytanii, na podstawie których, w grupach, miały za zadanie ułożyć prognozę pogody i zaprezentować swoje prace jako pogodynki. Inne klasy również poznały/utrwaliły słownictwo związane z opisem pogody, w tym nazwy składników pogody. Uczniowie klas czwartych pracowali z wykreślanką, a uczniowie klas szóstych ćwiczyli czytanie ze zrozumieniem – mapy pogody, pocztówki z wakacji zawierające opis pogody.

Historia

Podczas lekcji historii, której temat brzmiał „Kolumba przygody z wiatrem” uczniowie klas szóstych mieli za zadanie przedstawić za pomocą rysunku odkrycie w dziedzinie meteorologii, którego dokonał Krzysztof Kolumb - odkrycie pasatu, czyli stałego ciepłego wiatru wiejącego w strefie międzyzwrotnikowej. Uczniowie napisali również wiersze i podziękowania wielkiemu odkrywcy za opisanie tego wiatru, który umożliwił innym odkrywcom odbywanie bezpiecznych dalekomorskich podróży.

Zajęcia komputerowe

Na zajęciach komputerowych uczniowie wykonywali prezentacje multimedialne w programie Power Point nt. „Ekstremalne zjawiska pogodowe” oraz „Co widać na niebie?”. Gotowe prezentacje przesyłano do szkolnej biblioteki, gdzie je na bieżąco wyświetlano.


Muzyka

Na muzyce dzieci uczyły się piosenki „ Słoneczko, uśmiechnij się” (klasy IV) oraz „Tyle słońca w całym mieście” (klasy V i VI).

Wychowanie fizyczne

Na lekcjach wf-u uczniowie sprawdzali wpływ kierunku wiatru na wyniki osiągane podczas biegów sprinterskich. Wykorzystując sprzęt sportowy i kompas stworzono prowizoryczną „różę wiatrów” z zamocowanym żeglarskim wskaźnikiem wiatru, tzw. „ickiem”. Po określeniu kierunku wiatru, każdy uczeń wykonał 2 próby sprinterskie na dystansie 50 m (jedną z wiatrem wiejącym w plecy i drugą pod wiatr). Dzięki temu dzieci miały okazję sprawdzić, w którą stronę biegło się łatwiej, a w którą trudniej oraz wyciągnąć właściwe wnioski.

Zajęcia techniczne

Na zajęciach technicznych dzieci wykonywały wiatraczki do wskazywania kierunku wiejącego wiatru. Wyżej wymienione prace tworzone były z surowców wtórnych – papieru, drewna i tworzyw sztucznych.

Religia

Na lekcjach religii uczniowie poznawali przysłowia dotyczące pogody, w których odwoływano się do Świętych.

Plastyka

Dzieci wykonywały prace plastyczne dowolną techniką nt. „Moje ulubione zjawisko pogodowe”.

Biblioteka szkolna

Niewątpliwą atrakcją były różnego rodzaju quizy, zabawy i eksperymenty meteorologiczne przygotowane przez nauczyciela przyrody i nauczyciela biblioteki. Tego dnia biblioteka szkolna zamieniła się w „szkolne centrum meteorologiczne”. Właśnie tam i w jej pobliżu dzieci klas IV - VI między lekcjami oraz w ramach zajęć z przyrody dokonywały pomiarów składników pogody, przyporządkowywały nazwy przyrządów pomiarowych do odpowiednich opisów, zdjęć i jednostek, uzupełniały mapę pogody, odpowiadały na wylosowane zagadki meteorologiczne oraz wykonywały różne pogodowe eksperymenty, m.in. robiły tęczę, chmurę w butelce, doświadczenie obrazujące obieg wody w przyrodzie. Uczniowie, którzy zaliczyli wszystkie stacje przechodzili do kolejnego etapu zabawy – poszukiwania prawdy o legendarnym skarbie zakopanym na końcach tęczy. Polegał on na rozwiązaniu 6 ukrytych w szkole zagadek związanych z meteorologią, ale sprawdzających jednocześnie umiejętności z różnych przedmiotów. I choć przy końcach tęczy skarbu nie znaleźli, to na „swoje złoto” sami zapracowali, a za wiedzę, wytrwałość i zaangażowanie w te poszukiwania otrzymali od pani Dyrektor zasłużone nagrody. Całości dopełniał odpowiedni nastrój stworzony dzięki licznym wystawkom, m.in. wystawce książek o tematyce meteorologicznej oraz książek z wierszykami o pogodzie (przygotowanych przez uczniów z koła przyrodniczego), wystawce przyrządów do pomiarów składników pogody, gazetkom ściennym (w tym o historii meteorologii), prezentacjom multimedialnym nt. „Ekstremalne zjawiska pogodowe”, „Co widać na niebie?” oraz licznym rekwizytom „pogodowym”.

Świetlica Również świetlica przygotowała tego dnia dla swoich dzieci „pogodowe” atrakcje z nagrodami – Internetowy Quiz Meteorologiczny. Został on opracowany w programie Kahoot w ramach zajęć z programowania i składał się z 26 pytań przygotowanych w większości przez uczniów uczęszczających na świetlicę. Całej zabawie towarzyszyły wielkie emocje i wyśmienite humory.

Dzięki włączeniu się naszej szkoły w obchody Światowego Dnia Meteorologii uczniowie przekonali się, jak wielkie znaczenie w życiu człowieka ma pogoda. Jaki wpływ może mieć nie tylko na nasze samopoczucie, ale także na wyniki w sporcie czy podróże. A o tym, jak temat ten może zafascynować młodego człowieka niech świadczy fakt, że uczniowie z olbrzymim entuzjazmem podejmowali kolejne zadania meteorologiczne, dobrowolnie poświęcając na ich realizację nawet przerwy – uczestnicząc chociażby w zabawie - poszukiwaniach prawdy o legendarnym skarbie zakopanym na końcach tęczy.

Sponsor nagród- Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie.

Anita Januszewska

Search By Tags
bottom of page