top of page

Relacja z obchodów Światowego Dnia Meteorologii w Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskieg

23 marca 2017 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie obchodziliśmy Światowy Dzień Meteorologii. Planując czwartkowe wydarzenia postanowiliśmy postawić na naukę przez zabawę i w ten sposób uczcić wejście w życie konwencji o utworzeniu Światowej Organizacji Meteorologicznej (WMO) w 1950 roku, jako kontynuatora Międzynarodowej Organizacji Meteorologicznej (ang. International Meteorological Organisation, IMO) powstałej w 1873 roku. Nie tylko tego dnia, ale również przez cały następny tydzień nauczyciele klas młodszych przekazywali uczniom wiedzę w powiązaniu z zagadnieniami z dziedziny meteorologii.

Klasa „0”

Dzieci z klasy „0” nauczyły się piosenki o składnikach pogody pt. „Deszczyk pada” (wraz z improwizacją muzyczno-ruchową) oraz wykonały proste wiatrowskazy, z którymi wyszły na spacer w poszukiwaniu wiatru. Podczas spaceru sprawdzały skąd wieje wiatr i określały jego kierunek. Po powrocie uczestniczyły w zabawie muzyczno- ruchowej dotyczącej rozpoznawania odgłosów zjawisk pogodowych oraz zabawie pod nazwą „pogodowe przebieranki”, podczas której wyposażone w chmurki, słoneczka, tęczę, deszczyk, grad i śnieg tańczyły i bawiły się przy muzyce. Ponadto zerówkowicze wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Moja ulubiona pogoda” oraz gościli w szkolnej bibliotece, gdzie wysłuchali utworów literatury dziecięcej dotyczące pogody - „pogodowe wierszyki” oraz uczestniczyli w warsztatach „Zabawne eksperymenty, czyli dotykamy pogody”. Przez cały tydzień prowadzili również grupowy kalendarz pogody, zaznaczając na tablicy za pomocą znaków synoptycznych pogodę w danym dniu, a następnie wcielali się w rolę „pogodynki” i ją zapowiadali.

Klasy I

Uczniowie klas pierwszych poznali składniki pogody, urządzenia służące do ich pomiaru oraz podstawowe rodzaje chmur. Dokonywali codziennych obserwacji pogody. Od tego dnia bowiem zaczęli prowadzić tygodniowy kalendarz pogody. Obserwowali niebo pod kątem stopnia zachmurzenia i występowania opadów, odczytywali temperaturę oraz określali kierunek wiatru. Na podstawie własnych obserwacji, przeprowadzonych doświadczeń („Skubnij tęczy”, „Tęcza w butelce”), obejrzanych filmów i prezentacji multimedialnych oraz z wykorzystaniem informacji z książek o ww. tematyce opisywali poznane zjawiska atmosferyczne. Ponadto pierwszaki uczestniczyły w zorganizowanych w szkolnej bibliotece warsztatach pn. „Zabawne eksperymenty, czyli dotykamy pogody”, wykonywały prace plastyczne nt. „Rodzaje chmur” oraz wzięły udział w konkursie plastycznym pn. „Moje ulubione zjawisko pogodowe”, m.in. przedstawiły burzę (węglem i watą), tęczę (z kredy).

Jedna z klas (Ia) wykonała swoją fotorelację z ww. obchodów i umieściła ją na klasowej stronie na Facebooku.

Klasy II

Uczniowie klas II poznali składniki pogody, urządzenia służące do ich pomiaru, zawody związane z meteorologią oraz przysłowia dotyczące pogody. Od tego dnia dokonywali codziennych obserwacji pogody, ze szczególnym uwzględnieniem temperatury, opadów i zachmurzenia. Na podstawie zebranych danych opracowywali mapy pogody, prezentowali również komunikaty pogodowe. Wykonali doświadczenia obrazujące obieg wody w przyrodzie, na podstawie których odpowiedzieli sobie na pytanie „Skąd się bierze deszcz?”. Dzieci uczestniczyły również w konkursie na wykonanie wiatrowskazu oraz w zorganizowanych w szkolnej bibliotece warsztatach pn. „Zabawne eksperymenty, czyli dotykamy pogody”.

Klasy III

Uczniowie klas III na zajęciach rozpoznawali odgłosy różnych zjawisk pogodowych, poznali składniki pogody, urządzenia służące do ich pomiaru oraz zawody związane z meteorologią, Podczas wyjścia na dwór dokonywali obserwacji pogody – określali kierunek wiejącego wiatru, stopień zachmurzenia, rodzaje chmur, odczytywali wskazania termometru zaokiennego. Począwszy od 23 marca w wybranych klasach uczniowie indywidualnie zaczęli prowadzić miesięczny kalendarz pogody. Dzieci nauczyły się czytać mapy pogody, opracowały własne - z prognozą pogody dla Polski , a następnie uczestniczyły w zabawie „Telewizyjna prognoza pogody”, w której dokonały prezentacji swoich prac i próbowały swoich sił w roli „pogodynki”. Ponadto wzięły udział w zorganizowanych przez szkolną bibliotekę warsztatach pn. „Zabawne eksperymenty, czyli dotykamy pogody”. Jedna z klas wykonała również place plastyczne przedstawiające obserwowane wcześniej niebo.

Biblioteka szkolna

Nauczyciel biblioteki przygotował dla uczniów klas 0 – III warsztaty pn. „Zabawne eksperymenty, czyli dotykamy pogody”, na które przez kilka kolejnych dni, już po głównych obchodach Światowego Dnia Meteorologii, przychodziły kolejno ww. klasy. Podczas tych zajęć dzieci obejrzały prezentację multimedialną dotyczącą składników pogody, przyrządów pomiarowych oraz różnych zjawisk pogodowych. Następnie eksperymentowały, wykonując m.in. tęczę, chmurę w butelce, doświadczenie obrazujące obieg wody w przyrodzie, odczytywały wskazania termometrów, higrometrów i barometrów, określały stopień zachmurzenia, rodzaj opadów atmosferycznych, rodzaje chmur oraz kierunek i siłę wiatru.

Dzieci poznały również „domowe” sposoby dokonywania obserwacji wybranych składników pogody, bez specjalistycznego sprzętu. Zerówkowicze wysłuchali ponadto utworów literatury dziecięcej dotyczących pogody - „pogodowe wierszyki”.

Całości dopełniał odpowiedni nastrój stworzony dzięki licznym wystawkom, m.in. wystawce książek o tematyce meteorologicznej oraz książek z wierszykami o pogodzie (przygotowanych przez uczniów z koła przyrodniczego), wystawce przyrządów do pomiarów składników pogody, gazetkom ściennym (w tym o historii meteorologii), prezentacjom multimedialnym nt. „Ekstremalne zjawiska pogodowe”, „Co widać na niebie?” oraz licznym rekwizytom „pogodowym”.

Dodatkowo, w związku z obchodzonym w naszej szkole Światowym Dniem Meteorologii, zaproszona została na wizytę w naszej bibliotece i umówiona na przyszły tydzień, na podobne warsztaty, grupa dzieci z Przedszkola Miejskiego w Barczewie.

Dzieci klas 0 - III uczestnicząc w ww. akcji po raz kolejny przekonały się, że nauka przez zabawę jest bardzo przyjemna, ciekawa i skuteczna, a jednocześnie, że zdobywanie wiedzy z tak poważnej dziedziny jaką jest meteorologia, nie jest przeszkodą do zgłębiania jej z entuzjazmem i satysfakcją.

Sponsor nagród _ Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie.

Anita Januszewska

Search By Tags
bottom of page