top of page

Doświadczenia klasy IIIe

Klasa IIIe prowadzi na lekcjach doświadczenia i poznaje właści

wości powietrza.

Search By Tags
bottom of page